Darnos ir ritmo "chromatizmai" lietuvių liaudies dainose = "Chromaticisms" of musical scale and rhythm in Lithuanian folk songs

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darnos ir ritmo "chromatizmai" lietuvių liaudies dainose =: "Chromaticisms" of musical scale and rhythm in Lithuanian folk songs
Alternative Title:
"Chromaticisms" of musical scale and rhythm in Lithuanian folk songs
In the Journal:
Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology]. 2008, 9, p. 182-195
Keywords:
LT
chromatizmai; muzikinė darna; ritmas; lietuvių liaudies dainos; transkripcija; kategorizavimas; intonavimas..
EN
chromaticisms; musical scale; rhyrhm; Lithuanian folk songs; transcription; categorization; intonation..
Summary / Abstract:

LTLietuvių etnomuzikologai neretai mini chromatizmus lietuvių liaudies dainų melodijose. Šiame straipsnyje, pasiremiant akustine garso įrašų analize ir gretinant jos rezultatus su transkripcijomis, atskleidžiama, kad tokie chromatizmai (bent jau dažniausiai) yra fiktyvūs. Jie atsiranda klaidingai interpretuojant savitas liaudies muzikos darnas, pasižyminčias plačiomis intonavimo zonomis. Analogiškas garso aukščio „chromatizmams“ fenomenas pastebimas ir liaudies dainų transkripcijose, kuriose neva tiksliai perteikiamos sudėtingos ritminės figūros. Taigi straipsniu iliustruojama metodologijos svarba ir problemos muzikologijoje: remiantis tik tradiciniais muzikologijos metodais, ignoruojant platesnį tarpdisciplininį tiriamųjų reiškinių kontekstą galima prieiti prie klaidingų, net absurdiškų išvadų. [Iš leidinio]

ENChromaticisms in the melodies of Lithuanian folk songs are frequently discussed in the studies of Lithuanian ethnomusicologists. The present paper, based on the acoustical analysis of sound recordings and collating its results with the transcriptions, reveals that those chromaticisms are fictitious, at least as a rule. They result from misinterpretations of peculiar folk music scales characteristic of wide zones of intonation. An analogous phenomenon to that of pitch “chromaticisms” is also observed in time domain as seemingly precise rendering of the complicated rhythmic patterns. Thus the importance and problems of methodology in musicology are demonstrated: stopping short at the traditional musicological methods and ignoring the wider inter-disciplinary context of the phenomena discussed can lead to unusual conclusions. [From the publication]

ISSN:
1392-9313
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16132
Updated:
2018-12-17 12:14:32
Metrics:
Views: 76
Export: