Derminiai pseudovariantai tradicinėje muzikoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Derminiai pseudovariantai tradicinėje muzikoje
Alternative Title:
Pseudo versions of tune in traditional music
Keywords:
LT
Meninis ugdymas / Art education; Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama viena iš tradicinės muzikos transkripcijos problemų – intonavimo (aukščio) variantiškumo interpretavimas ir žymėjimas. Pasitelkus kelis pavyzdžius, sugretinus jų transkripcijas ir akustinių aukščio matavimo rezultatus, parodoma, kaip tariamai tiksli fonetinė ar „išorinė“ foneminė transkripcijos gali lemti klaidingas išvadas apie variantiškumą ir dermės savybes. Aptariamos šios problemos sprendimo galimybės. Raktažodžiai: transkripcija, variantiškumas, dermė, kintamoji dermė, chromatizmai, emic/ etic problema, muzikos suvokimas, akustinė analizė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Transkripcija; Variantiškumas; Dermė; Kintamoji dermė; Chromatizmai; Muzikos suvokimas; Akustinė analizė; Transcription; Variability; Mode; Acoustical measurements.

ENThe article analyses one of problems of transcription of traditional music, i.e. interpretation and denotation of versions of intonation (height). Having involved few examples and having compared their transcriptions and results of acoustic measurement of height it has been demonstrated how sort of exact phonetic or “external” phonemic transaction may be a reason of false conclusions about variability and properties of tune. Possibilities of solving this problem are being discussed.

ISBN:
9986503612
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7364
Updated:
2013-04-28 16:35:42
Metrics:
Views: 16
Export: