Tonų hierarchijos muzikos psichologijos tyrinėjimuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tonų hierarchijos muzikos psichologijos tyrinėjimuose
Alternative Title:
Studies of tonal hierarchies in music psychology
In the Journal:
Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology]. 2014, 15, p. 72-87
Keywords:
LT
Tonų hierarchija; Bandomojo tono metodas; Dermė; Tonacija; Dermės kontūras; Kognityviniai atskaitos taškai; Psichologinis eksperimentas.
EN
Tonal hierarchy; Probe tone technique; Musical scale; Key; Key profile; Cognitive reference points; Psychological experiment.
Summary / Abstract:

LTTonų hierarchija – įvairiose muzkinėse kultūrose plačiai paplitęs dermių struktūrinis principas. Šis principas pasireiškia tuo, kad kai kurie tonai dermėje turi išskirtinę reikšmę (pavyzdžiui, tonika). Straipsnyje tonų hierarchijos aptariamos iš kognityvinės muzikos psichologijos pozicijų, pirmiausia remiantis klasikiniais Carol L. Krumhansl ir jos kolegų darbais. Apžvelgiami pagal bandomojo tono ir kitas metodologijas parengti psichologiniai eksperimentai, skirti kiekybiniam tonų hierarchijų įvertinimui. Nagrinėjami veiksniai, formuojantys kognityvinę tonų hierarchijų schemą, kuri dalyvauja suvokiant dermę. Taip pat supažindinama su paprasčiausiais algoritmais, galinčiais ne tik imituoti tonų hierarchijų suvokimą, bet ir automatizuotai nustatyti muzikos kūrinio tonaciją. [Iš leidinio]

ENThe hierarchy of tones is one of the most pervasive structural principles of musical scales found in various cultures. This principal manifests through some scale degrees being more prominent than others (e. g. the tonic). In this paper, tonal hierarchies are discussed from the viewpoint of cognitive music psychology; the discussion is based primarily on the work of Carol L. Krumhansl and her associates. The psychological experiments based on probe tone and other techniques and intended for quantitative assessment of tonal hierarchies are reviewed. Factors which shape the cognitive scheme of tonal hierarchies are examined; this schema assists in the perception of musical scales. The simplest algorithms which simulate the perception of tonal hierarchies and automatically estimate the key of the piece of music as well are introduced. [From the publication]

ISSN:
1392-9313
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54749
Updated:
2020-10-09 15:38:29
Metrics:
Views: 53
Export: