Psichologiniai muzikinės darnos aspektai : jų raiška lietuvių tradiciniame dainavime

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Psichologiniai muzikinės darnos aspektai: jų raiška lietuvių tradiciniame dainavime
Publication Data:
Kaunas : Technologija, 2008.
Pages:
340 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Vietoje pratarmės — Įvadas — Teoriniai darnų, jų kilmės ir raidos aspektai — Konsonanso / disonanso fenomenas: Įvadinės pastabos; Psichofizinis konsonansas ir disonansas; Kognityvinis konsonansas ir disonansas; Kultūros nulemtas konsonansas ir disonansas; Konsonanso ir disonanso genezės aspektai — Darnos universalijos: Pagrindinės muzikinės darnos universalijos; Konsonansas ir disonansas darnoje; Informacijos dėsningumai darnoje; Ekvitonika ir neekvitonika; Kvaziuniversalijos — Darnų genezės aspektai: Darnų filogenezės ir ontogenezės paralelės; Kalbos ir muzikos sąsajos darnų raidoje; Eduardo Aleksejevo dermės raidos teorijos bruožai — Darnų teorinės interpretacijos problemos: Emic / etic problema; Numerologinis sindromas; Tolygiosios dvylikalaipsnės temperacijos sindromas — Akustiniai dainavimo darnų tyrimo metodai — Akustinės analizės metodų bruožai: Akustinės analizės metodų raida; Dainavimo parametrų įvertinimas akustiniais metodais — Garso aukščio bei darnų matavimas ir interpretavimas: Objektyvaus ir subjektyvaus aukščio problema; Intrasoninis aukščio kitimas; Intersoninis aukščio kitimas ir darnos; Akustiniai metodai tradicinio lietuvių dainavimo darnų tyrime — Lietuvių tradicinio dainavimo darnų tyrimas — Sutartinių darnos: Tyrimo imtis; Darnų intervalikos aspektai; Psichoakustiniai balsų sąskambio aspektai; Sutartinių ir varpų skambesio paralelės; Sutartinių ir lietuvių tradicinės instrumentinės muzikos darnų paralelės — Statiniai solinio dainavimo darnų aspektai: Tyrimo imtys; Statinių savybių parametrai; Statinių savybių parametrų sąryšiai — Laipsniškos transpozicijos eliminavimo modeliai: Laipsniškos transpozicijos problema; Melostrofinės transpozicijos modelis; Tolydžiosios transpozicijos modeliai; "Išorinio" suvokimo modeliai —Dinaminiai solinio dainavimo darnų aspektai: Intonavimo zonos aspektas; Melodinio konteksto aspektas; Tono trukmės aspektas; Išsiskleidžiančios darnos; Darnos dinamikos transkripcijos problemos — Išvados — Literatūra ir šaltiniai — Priedai — Pavardžių rodyklė — Dalykinė rodyklė — Summary.
Keywords:
LT
Akustika; Lietuvių liaudies dainos; Lietuvių tradicinis dainavimas; Muzikinė psichologija; Muzikinės darnos; Muzikinės dermės; Muzikos akustika; Psichoakustika; Psichofizika; Sutartinės.
EN
Acoustical; Lithuanian traditional singing; Lithunian folk songs; Music acoustics; Music psychological; Musical modes; Musical scales; Phychophysical; Psychoacoustic; Sutartinės.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje nagrinėjama viena iš Lietuvoje mažai žinomų muzikos psichologijos sričių - muzikinės darnos (intervalų sistemos) suvokimas: dėsningumai, jų psichofiziniai, akustiniai, kognityviniai, kultūriniai, raidos aspektai. Aptariami tiksliųjų mokslų metodai (visų pirma statistiniai, akustiniai ir psichoakustiniai), naudojami muzikinių darnų tyrime, analizuojamos jų taikymo problemos. Pateikiami originalūs lietuvių tradicinio dainavimo (sutartinių ir solinio) darnų tyrimo rezultatai, analizuojamos psichoakustinės sutartinių intervalikos prielaidos, kognityviniai ir statistiniai solinio dainavimo intervalikos dėsningumai. Aptariami tradicinio muzikinio mąstymo ypatumai.

ISBN:
9789955254225
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14245
Updated:
2021-03-31 14:03:37
Metrics:
Views: 25
Export: