Rytų Baltijos regiono virvelinės keramikos kultūros atstovų kilmė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rytų Baltijos regiono virvelinės keramikos kultūros atstovų kilmė
Alternative Title:
Origin of the corded ware culture and its representatives in the East Baltic region
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2004, t. 25, p. 109-134
Keywords:
LT
Virvelinė keramika; Kilmė; Laidojimo paminklai; Vėlyvasis neolitas.
EN
Lithunia; Corded Ware Culture; Origin; Burial-grounds; Late Neolitihic.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Rytų Baltijos regiono virvelinės keramikos kultūros (VKK) atstovų kilmė. VKK geriausiai yra pažįstama iš laidojimo paminklų, kurių medžiaga yra taipogi ir pagrindinių kilmės teorijų pagrindas. Remiantis Rytų Baltijos regiono VKK priskiriamų individų kraniometrinių ir postkranijinio skeleto duomenų analizės rezultatais bei laidojimo archeologine medžiaga, buvo įvertintas Rytų Baltijos regiono VKK kilmę aiškinančių prielaidų ir hipotezių galimumas. Atlikti tyrimai leidžia teigti, kad Rytų Baltijos regiono VKK vietinė kilmė antropologiniu atžvilgiu yra galima. Palyginus osteologinių duomenų pasiskirstymą VKK grupės viduje bei tarp viduriniojo neolito ir vėlyvojo neolito (VKK) grupių, abiem atvejais atsekamas panašus varijuojančių požymių skaičius. Nustatytas tik nedidelis kai kurių duomenų patikimas varijavimas. Rezultatai gali būti pakoreguoti atlikus detalesnę VKK laidojimo paminklų analizę, o kol kas turėtų būti laikomi preliminariais. Įvertinant antropologinių požymių pasiskirstymą ir juos susiejant su Rytų Baltijos regiono VKK kilmės prielaidomis, kol kas buvo atliktas tik pirminis bandymas. Visi radiokarbono metodu datuoti vėlyvojo neolito individai priskiriami virvelininkams. Dėl šios priežasties Rytų Baltijos regiono VKK epizodiškumo klausimas šiuo metu yra ginčytinas.

ENThe article analyzes the origins of the representatives of the culture of string ceramics in the Eastern Baltic region. The culture of string ceramics is best known from the burial monuments, whose materials are also the basis for the main theories of origins. Referring to the results of the analysis of the craniometric data and the data of the post-cranium skeleton of the individuals, attributed to the culture of string ceramics of the Eastern Baltic Region and the archeological materials, pertaining to burial traditions, the probability of the presumptions and hypotheses, explaining the origins of the culture of string ceramics in the Eastern Baltic Region was evaluated. The performed studies allow for stating that the local origins of the culture of string ceramics of the Eastern Baltic Region are possible in anthropological terms. Upon comparing the distribution of osteopathic data within the group of the culture of string ceramics and among the groups of the middle and late Neolith, in both cases a similar number of varying traits can be traced. Only a small reliable variation of certain data was established. The results can be corrected upon performing a more detailed analysis of the burial monuments of the culture of string ceramics, so forth the results should be considered preliminary. Upon evaluating the distribution of the anthropological traits and relating them with the assumptions of the origins of the culture of string ceramics of the Eastern Baltic Region, only the preliminary test has been performed. All the individuals of the late Neolith, dated employing the radiocarbon method are attributed to the representatives of the culture of string ceramics. Due to the said reason the issue of the culture of string ceramics in the Eastern Baltic Region being episodic can be disputed.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15411
Updated:
2017-05-02 16:57:26
Metrics:
Views: 19    Downloads: 8
Export: