Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos kultūrinė komunikacija kaimo bendruomenėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos kultūrinė komunikacija kaimo bendruomenėse
Alternative Title:
Cultural communication of Skuodas municipal public library to rural communities
In the Journal:
Keywords:
LT
Bibliotekos; Kaimo bendruomenė; Kaimo vietovė; Kaimo vietovės; Kultūrinė komunikacija; Kultūrinės paslaugos; Reklama; Skuodo savivaldybės viešoji biblioteka.
EN
Advertisement; Cultural communication; Cultural service; Cultural services; Libraries; Local rural community; Rural area; Rural areas; Skuodas municipality public library; Skuodas public library.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos (SVB) kaimo vietovių filialų kultūrinė veikla 2003-2008 m., nustatytos šios veiklos pagrindinės tendencijos ir pateikti pasiūlymai situacijai pagerinti. Skuodo viešosios bibliotekos istorinė raida iki šiol turi įtakos struktūriniams jos pakitimams. Nuolat vykstančios struktūrinės reorganizacijos, iki galo neišspręsta finansinė filialų priklausomybė - nėra pozityvūs veiksniai. Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos tinklo specifiką sudaro dviguba daugelio filialų priklausomybė- kultūros ir švietimo savivaldybės padaliniams. Kadangi nėra akivaizdaus funkcijų, finansavimo, apskaitos reglamentavimo, tai sudaro keblumų valdant tinklą visumoje. Šios problemos nesprendimas akivaizdžiai pasireiškia ir organizuojant kultūrinę veiklą. Nemažai kaimo vietovių filialų personalo skaitytojams linkę siūlyti šiuo metu populiarią literatūrą. Reiktų orientuotis į labiau kultūrines vertybes puoselėjančius skaitytojus. Gilesnė bibliotekos kultūrinių paslaugų analizė parodė, kad čia dirbantys specialistai nėra patys linkę rodyti iniciatyvos. Kaimo vietovių bibliotekoje vykstanti kultūrinė komunikacija turėtų geriau organizuoti grįžtamąjį ryšį kaip kriterijų, pagal kurį biblioteka galėtų gerinti bendruomenei teikiamas kultūrines paslaugas. SVB kaimo filialų darbuotojams siūlytina atkreipti dėmesį į neformalų domėjimąsi vietos bendruomenės kultūriniais poreikiais, darbuotojų motyvaciją, tinkamai vykdomą veiklos apskaitą ir atsiskaitomybę už nuveiktus darbus.

ENThe article analyses the cultural activities of the rural branches of Skuodas Municipality Public Library (MPL) in 2003-2008, identifies the main trends in these activities, and provides proposals to improve the situation. The historical development of Skuodas Public Library still influences its structural changes. Constantly ongoing structural reorganisations and not fully resolved financial dependence of branches are not positive factors. The specifics of the network Skuodas Municipality Public Library lie in dual dependence of many branches – they report both to the Culture Unit and the Education Unit of the Municipality. Since there is no obvious regulation of functions, financing, and accounting, it causes difficulties in managing the network as a whole. Failure to resolve this problem also obviously manifests itself in organising cultural activities. A big share of the personnel of rural branches tend to offer readers currently popular reading. There should be greater focus on those readers who cherish cultural values. A deeper analysis of the cultural library services revealed that professionals working here are not inclined to show initiative. Cultural communication taking place in a rural library should better organise the feedback as a criterion according to which the library could improve cultural services rendered to the community. The personnel of the MPL branches is recommended to pay attention to the informal interest in the cultural needs of the local community, employee motivation, properly kept accounts and accountability for work done.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24711
Updated:
2018-12-17 12:38:10
Metrics:
Views: 7    Downloads: 5
Export: