Lietuvos kaimiškųjų vietovių ekonominės ir socialinės situacijos pokyčiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kaimiškųjų vietovių ekonominės ir socialinės situacijos pokyčiai
Alternative Title:
The Alteration of socioeconomic situation in rural areas of Lithuania
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2005, Nr. 2 (6), p. 31-42
Keywords:
LT
Ekonominė padėtis / Economic conditions; Kaimas. Kaimai / Villages. Country.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Lietuvos kaimiškųjų vietovių ekonominė bei socialinė padėtis bei galimybės šią situaciją pagerinti. Pagrindinė Lietuvos kaimiškųjų vietovių problema yra gyvenimo kokybės gerinimas per naują įdarbinimo sistemą bei naujos socialinės infrastruktūros sukūrimą visiems kaimiškųjų vietovių gyventojams. Bedarbystės problemos spendimas Lietuvos kaimiškosiose vietovėse yra tiesiogiai susijęs su gyventojų galimybėmis turėti mažas fermas ir vystyti mažą, ne žemės ūkio, verslą. Lietuvos istorinė perspektyva yra sukurti sėkmingų savininkų visuomenę bei išlaikyti nepriklausomas kaimiškas bendruomenes. Atliktas tyrimas, kuris aprašomas straipsnyje, parodė, kad tik vienas iš penkių kaimiškųjų vietovių gyventojų yra tiesiogiai dalyvauja žemės ūkio veikloje ir tai yra pagrindinis jo pragyvenimo šaltinis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kaimo socialinės ekonomikos transformacijos; Ūkinė veikla; Gyventojų užimtumas; Gyvenimo kokybė.

ENThe article analyses the economical and social situation of rural areas in Lithuania and the possibilities to improve it. The main problem of Lithuania’s rural areas is improvement of life quality throughout the new system of employment and creation of a new social infrastructure for all rural population. Solution of unemployment problems in rural Lithuania is directly connected with possibilities of inhabitants to operate small farms and to develop small-scale non-agricultural businesses. Lithuania’s historical perspective is to create a society of successful owners and also to restore independent rural communities. The research showed that only one out of five rural inhabitants is involved directly in agriculture, and this is the main source of their livelihood.

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1175
Updated:
2020-03-03 16:59:45
Metrics:
Views: 59    Downloads: 5
Export: