The Evaluation of implementation of regional policy

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Evaluation of implementation of regional policy
Alternative Title:
Regioninės politikos įgyvendinimo vertinimas
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2005, Nr. 4 (44), p. 37-42
Keywords:
LT
Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTKadangi Lietuva Struktūrinių fondų klausimu laikoma vienu regionu, ilgainiui reikės skirti vis daugiau dėmesio regioniniams išsivystymo skirtumams Lietuvos viduje. Nors Lietuvos regionai 1990 m. savo ekonominės reformas pradėjo turėdami vienodas pozicijas, jau kuris laikas ryškėja tam tikras atitrūkimas tarp trijų didžiųjų Lietuvos miestų ir likusios Lietuvos. Tačiau šio atotrūkio mažinimas bus daugiausia nacionalinių prioritetų tinkamo parinkimo klausimas. Todėl, Lietuvai tapus visateise ES nare, būtina spręsti visus klausimus, susijusius su šalies socialine ir ekonomine plėtra, taip pat ir regioninės politikos srityje. Būtina nustatyti regioninės politikos vertinimo kriterijus, parengti metodiką, kuri objektyviai įvertintų tiek Lietuvos kaip vieno regiono, tiek padalytos į regionus (šiuo metu apskritis) išsivystymo lygį. Regioninės politikos įgyvendinimas kaip procesas bei jo vertinimas labai mažai nagrinėta sritis. Parengtos regionų socialinės ir ekonominės situacijos vertinimo metodikos, sukurtos tirti regionų išsivystymo lygiui, tačiau nepakankamai dėmesio atkreipta į regioninės politikos įgyvendinimą ir kiekybinio bei kokybinio poveikio įvertinimą regionų ir šalies plėtrai. Mokslinė problema - kokiais rodikliais vertinti regioninės politikos įgyvendinimą. Straipsnio tikslas - išanalizuoti regioninės politikos įgyvendinimo problemas ir pateikti jos įgyvendinimo vertinimo metodiką. Tyrimo objektas - regioninė politika. Regioninės politikos įgyvendinimo vertinimo problematika tiriama kompleksiškai, kadangi regioninė politika apima ir ekonominės, ir socialinės, ir ekologinės sferų valdymą; sisteminis požiūris, kadangi nagrinėjamos sferos sudaro vientisą šalies ūkio sistemą. Tyrimo naujumas - parengta regioninės politikos įgyvendinimo vertinimo metodika. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Regionas; Regioninė politika; Regionų plėtra; Region; Regional development; Regional policy.

ENThere is no made up methodology that could evaluate implementation of regional policy. The essence of the article is to present the main theoretical aspects of regional policy and aspects concerning the process of formation and realization of the aims and goals the regional policy pursues. The article focuses on working out an effective evaluation method, which could be applied to achieve reliable results and could be effective in solving problems of regional development. The methodology, which is presented in the article, integrates ideas of other scientists about regional policy implementation and is relevant for evaluation of regional disparities and regional policy of any administrative unit. There are a lot of conditions and factors, which can influence the economic development of the regions. The article discusses all possible ways of problem solving of regional policy on purpose, to evaluate regional disparities, is effective to use specific methodology, which could evaluate inside and outside factors location interdependence and the influence on the final economic results of the region. Regional policy is a strategic part of the social-economic development the country pursues.The policy is supported by the strategies of regional development. In order to form effective regional policy, necessary missions for the region must be designed and the missions should define concrete goals the region pursues. The process of the implementation of the regional policy needs evaluation and monitoring. Varied in form, multiplex information is necessary for effective management of the regions and harmonization of their activity. The evaluation of implementation of regional policy could be evaluated after several years, when means and instruments of the regional policy will be realized and it becomes possible evaluating their influence effect. The article consists of two parts. The first part deals with general theoretical aspects of the region, its development, and policy as well as the realization of regional policy. The second part analyzes the process of evaluation of regional policy according to the following methodology of the evaluation of implementation of regional policy: the need for regional policy is defined. [text from author]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34161
Updated:
2020-04-03 16:54:33
Metrics:
Views: 17
Export: