Regiono sampratos problematika formuojant regioninę politiką

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Regiono sampratos problematika formuojant regioninę politiką
Alternative Title:
The Concept of a Region in Shaping Regional Policy
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2003, Nr. 13, t. 1, p. 57-67. Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje
Keywords:
LT
Europos Sąjunga / European Union.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas vienas iš regioninės politikos formavimo aspektų – regiono samprata. Iki pat integracinių procesų į ES metu Europos komisijos pateiktų išvadų apie Lietuvos regioninio lygmens neatitikimą europinei sampratai, regioninė politika apskritai nefigūravo nacionalinėje politikoje. Tik nuo 1997 m. pb. galima pradėti kalbėti apie regioninės politikos formavimo Lietuvoje užuomazgas. Susidurta su dviem pagrindinėmis problemomis: 1) ar galima dabartines apskritis traktuoti kaip regionus? 2) kokia turėtų būti regioninė politika? Regiono samprata Lietuvos politikoje vis dar nėra pilnai suformuluota varijuojant tarp apskričių bei įvairių jungtinių teritorinių darinių. Regioninė politika, atrodo, vis dar išimtinai orientuojama į ES struktūrinius fondus, neatsižvelgiant į regionų endogeninių veiksnių stiprinimą skatinant ekonominį augimą. Dėl to straipsnio tikslas yra apžvelgti Lietuvos regioninės politikos dinamiką bedraeuropiniame kontekste, ištiriant pagrindines jos gaires ir atkreipiant dėmesį į vykdomos politikos trūkumus. [Iš leidinio]

ENThis article analyzes the concept of a region in the shaping of regional policy. Until the European Commission presented its conclusions during the EU integration process that the Lithuanian regional level did not correspond to the European concept, regional policy did not even exist in national policy. Only since the end of 1997 the first rudiments of regional policy appeared in Lithuania. Two main problems were encountered then: 1) Was it possible to treat the current counties as regions? 2) What should the regional policy be? The concept of the region in Lithuanian politics has not yet been fully formulated, varying between the counties and various joint territorial formations. It seems like regional policy is still oriented exceptionally towards gaining EU structural funds, without taking into consideration the strengthening of regional endogenic factors, by promoting economic growth. This is why the purpose of the article is to review the dynamics of the Lithuanian regional policy in the general European context, researching its main landmarks and paying attention to the shortcomings of the implemented policy.

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3793
Updated:
2018-12-17 11:09:05
Metrics:
Views: 48    Downloads: 15
Export: