Reflections on some procedures of variation in Čiurlionis's music

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Reflections on some procedures of variation in Čiurlionis's music
Alternative Title:
Apmąstymai apie kai kurias Čiurlionio muzikos variacijos procedūras
In the Book:
Čiurlionis ir pasaulis / sudarytoja ir mokslinė redaktorė Salomėja Jastrumskytė. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019. P. 191-219. (Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai; 6)
Keywords:
LT
Dailininkai; Kompozicija; Menininkai; Muzika / Music; Variacijos.
Summary / Abstract:

LTSiame straipsnyje siekiama trumpai apžvelgti Čiurlionio muzikinės kompozicijos principus, susijusius su kūrinio variacijos atlikimo būdais, naujai apsvarstyti kai kuriuos XIX amžiaus „musikalische Formenlehre“ istorinius aspektus ir išplėtoti keletą preliminarių sisteminių refleksijų apie teminio detalizavimo ir iš anksto nustatyto intervalų rinkinio tarpusavio ryšį. Poreikis tyrimui kilo, palyginus Čiurlionio kompozicijų originalių šaltinių kopijas su atlikėjams prieinamais spaudiniais. Teksto neatitikimų stebėjimas ir siekis visapusiškai įvertinti skirtingų redakcinių pasirinkimų priežastis paskatino plačiau persvarstyti požiūrius, kuriais buvo vertinamas Čiurlionio darbas, atsižvelgiant į autoriaus valią bei kompozicijos techniką. [Iš leidinio]

ENThis article aims to outline a brief overview of Čiurlionis’s compositional principles related to procedures of variation in his musical work, to reconsider some historical aspects of the nineteenth-century ‘musikalische Formenlehre’, and to develop some preliminary systematic reflections regarding the relationship between the predetermination of interval sets and the thematic elaboration. The investigation originated from the comparison between the reproductions of the original sources of Čiurlionis’s compositions and the available publications for performers; the observation of textual discrepancies and the intention to comprehensively appreciate the reasons of the different editorial choices motivated a more general retrospection of the perspectives through which Čiurlionis’s work has been regarded with reference to the consideration of the will of the author and of the compositional techniques. [From the publication]

ISBN:
9786098231168
ISSN:
1822-3192
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/95895
Updated:
2022-07-06 10:49:39
Metrics:
Views: 13    Downloads: 2
Export: