Osvaldas Balakauskas: muzika ir mintys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Osvaldas Balakauskas: muzika ir mintys
Editors:
Gaidamavičiūtė, Rūta, sudarymas, aut [com, aut]
Publication Data:
Vilnius : Baltos lankos, [2000].
Pages:
363 p., [8] iliustr. lap + 4 gaid. lapai
Notes:
Kn. aut.: Rima Mikėnaitė, Rūta Mielkutė, Rūta Gaidamavičiūtė, Dana Palionytė, Enrique Alberto Arias, Gražina Daunoravičienė, Osvaldas Balakauskas, Danuta Mirka, Leonardas Gutauskas, Donatas Katkus, Linas Paulauskis. Virš. antr. nenurodyta. Reikšminiai žodžiai: Algoritmai; Balakauskas; Dodekatonika; Dogekafonija; Kompozicinė technika; Lietuvių muzika; Osvaldas Balakauskas; Requem; Serijinė technika; Algorithm; Balakauskas; Compsitional technique; Dodecaponic; Dodecatonic; Lithuanian music; Osvaldas Balakauskas; Requem; Serial technique.
Contents:
Sudarytojos žodis — Osvaldo Balakausko kompozicinės technikos principai / Rima Mikėnaitė — Osvaldo Balakausko serijinė technika ir harmonijos sistema / Rūta Mielkutė — Dėsniai su menine paklaida / Rūta Gaidamavičiūtė — Kompozicinės technikos algoritmai: Antroji simfonija ir "Dada concerto" / Gražina Daunoravičienė — Requiem / Dana Palionytė — Reflections from a Distant Mirror: Osvaldas Balakauskas' Requiem in Memoriam Stasys Lozoraitis / Enrique Alberto Arias — Dodekatonika / Osvaldas Balakauskas — Postscriptum: Dodekatonikos grožis / Danuta Mirka — Apie Osvaldo Balakausko muziką - nemuzikologiškai / Leonardas Gutauskas — Osvaldo Balakausko fenomenas / Donatas Katkus — Introdukcija ir provokacija Osvaldui Balakauskui / Linas Paulauskis — B. Kutavičiaus, F. Bajoro, O. Balakausko netradicinio mąstymo poveikis vertybių kaitai / Rūta Gaidamavičiūtė — Pokalbiai. Straipsniai: Tik momentas meno...; Už horizonto ir toliau; Ar mene viskas galima?; Ar gali turėti ribas mąstymas?; Menas - per brangi priemonė; Vienintelis noras - kad klausytųsi; "Neieškokite naujo, ieškokite amžino"; Nuvesti iki paslapties; Muzikos keliautojas; Praradimai ir atradimai / Osvaldas Balakauskas; Moralios politikos link / Osvaldas Balakauskas; Post tenebras lux / Osvaldas Balakauskas; Žinom, kad viltys išsipildo / Osvaldas Balakauskas; Osvaldo Balakausko laiškas rusų kalba — Priedai: Anotacijos; Pagrindinės Osvaldo Balakausko gyvenimo ir muzikinės veiklos datos; Osvaldas Balakauskas. List of works; Osvaldo Balakausko bibliografija.
Keywords:
LT
Algoritmai; Balakauskas; Dodekatonika; Dogekafonija; Kompozicinė technika; Muzika / Music; Requem; Serijinė technika.
Summary / Abstract:

LTJau kelis dešimtmečius Osvaldo Balakausko kūryba neatsiejama nuo lietuvių muzikos raidos. Svarbi ji ir kaip inspiracija visai mūsų kompozicijos mokyklai, kaip mūsų muzikos gyvenimo dalis, ir kaip jo reprezentantas kituose kraštuose. Tačiau tai yra gyvas procesas ir jis negali būti suvokiamas kaip baigtinis dydis. Juo labiau, kad dažnu kūriniu kompozitorius atskleidžia save vis kitokį - "Mano pagrindinis kriterijus yra kūrybiškumo kriterijus". Tai sąlygojo ir šios knygos pobūdį - jos pagrindinis tikslas yra ne "įrėminti" jau baigtą darbą, bet atskleisti iš jo kylančius impulsus, fiksuoti dabartinį suvokimą, ieškoti rakto meniniam perskaitymui ir teoriniam įvardijimui. Skirtingų autorių sutelkimas tik padidina galimybę apčiuopti Balakausko muzikos poveikio zonas. Knyga sudaryta iš kelių dalių. Pirmojoje - "Teorinės studijos" - pateikiami lietuvių muzikologų tiriamieji darbai, juose dažniausiai gilinamasi į kurį nors svarbų Balakausko muzikos aspektą, kaip antai serijas, ritmą ir pan., arba kompozicinė technika analizuojama konkretaus kūrinio pavyzdžiu. Antrojoje dalyje publikuojama paties kompozitoriaus teorinė studija Dodekatonika ir lenkų muzikologės Danutos Mirkos tos studijos vertinimas kitų sistemų kontekste.Trečioji ir ketvirtoji dalys sudaro tam tikrą atsvarą specialiajai teorinei problematikai. Trečiojoje dalyje - "Estetiniai svarstymai" - pateikiami laisvesnio pobūdžio tekstai. Kompozitoriaus kūrybą vertina rašytojas ir dailininkas Leonardas Gutauskas, Donatas Katkus, Linas Paulauskis, o Rūta Gaidamavičiūtė kalba apie B. Kutavičiaus, F. Bajoro, O. Balakausko netradicinio mąstymo poveikį vertybių kaitai. Ketvirtojoje knygos dalyje skelbiama keletas pokalbių su Balakausku, kuriuose atsiskleidžia ne tik jo siekiniai - per gerokai platesni aprėpiamų temų ratą galima suvokti įvairius kompozitoriaus mąstysenos aspektus, įžvelgti tam tikrą raidą. Taip pat skelbiami keli ryškesni kompozitoriaus straipsniai, pristatantys jį kaip polemiką ir politiką. Prieduose publikuojamos kūrinių anotacijos, kurių autorius daugeliu atveju yra pats kompozitorius, pagrindinių gyvenimo ir kūrybos datų suvestinė, kūrinių sąrašas, diskografija, bibliografija. [Iš Sudarytojos žodžio]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21527
Updated:
2020-12-01 22:08:04
Metrics:
Views: 48
Export: