Materialinė atsakomybė darbo teisėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Materialinė atsakomybė darbo teisėje
Publication Data:
Vilnius : Registrų centras, 2008.
Pages:
348 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Santrumpos — Darbo sutarties šalių materialinės atsakomybės ir teisingo žalos atlyginimo teoriniai pagrindai — Materialinės atsakomybės pagrindimas — Materialinės atsakomybės šaltiniai — Materialinės atsakomybės savarankiškumas — Materialinės atsakomybės sąlygų individualizavimo problemos — Materialinės atsakomybės subjektų nustatymas: Šalių darbo teisiniai santykiai; Žalos atsiradimas, susijęs su darbo veikla — Veiksmų neteisėtumas - atsakomybės pagrindas: Neteisėti veiksmai esant asmenų daugetui; Darbuotojo ir darbdavio neteisėti veiksmai esant atstovavimo santykiams; Darbdavio neteisėti veiksmai esant trečiųjų asmenų veikoms; Netiesioginė darbdavio atsakomybė — Žala: Darbuotojo materialinės atsakomybės atvejai ir žalos atlyginimo ribos; Darbdavio materialinės atsakomybės atvejai — Priežastinis ryšys - darbo teisės subjekto atsakomybę individualizuojantis požymis — Kaltės individualizavimo problemos darbo teisėje — Neturtinės žalos atlyginimas — Darbuotojui padarytos neturtinės žalos atlyginimo ypatumai — Darbdaviui padarytos neturtinės žalos atlyginimo ypatumai — Iš darbo teisinių santykių kylančios žalos atlyginimo ypatumai — Iš darbo teisinių santykių kylančios žalos išieškojimo tvarka: Žalos atlyginimo ikiteismine tvarka ypatumai; Žalos atlyginimas teismine tvarka — Žalos atlyginimas netaikant materialinės atsakomybės — Išvados — Pasiūlymai de lege ferenda — Literatūros sąrašas.
Keywords:
LT
Darbo rinka / Labour market; Darbo teisė / Labor law.
Summary / Abstract:

LTDarbdaviui organizuojant darbą ir perduodant materialines vertybes darbuotojams, o darbuotojams atliekant darbo funkcijas darbdavio nustatytomis sąlygomis kyla rizika patirti žalą. Darbuotojams didesnė rizika kyla patirti žalą asmeniui, o darbdavys rizikuoja turtu. Skirtingi darbdavių ir darbuotojų tikslai bei ekonominė padėtis nulemia teisinio reguliavimo kryptis. Taigi akivaizdi būtinybė nustatyti sąlygas ir taisykles, kurios užtikrintų socialinio kompromiso sudarymą atlyginant žalą, kylančią dėl darbo teisinių santykių. Monografijos tyrimo objektas - materialinės atsakomybės darbo teisėje institutas, jo teisinio reglamentavimo ir taikymo problemos. Siekiama teoriniu ir praktiniu aspektu ištirti materialinės atsakomybės instituto taikymą darbo teisiniams santykiams, įvertinti materialinės atsakomybės darbo teisėje savarankiškumą ir pateikti galimas šio instituto tobulinimo kryptis.Reikšminiai žodžiai: Materialinė atsakomybė; Atsakomybė darbo teisėje; Liability in the labour law; Darbuotojo atsakomybė; Darbdavio atsakomybė; Employee's liability; Employer's liability; Material responsibility.

ENWhen the employer organises work and transfers tangible assets to employees, and employees perform work functions at the conditions set by the employer, there occurs a risk of damage. For employees it is a greater risk of damage to an individual, while the employer risks his assets. Different aims of employers and employees and the economic situation determine the directions of legal regulation. Thus, there is an evident necessity to set the conditions and rules that will secure a social compromise when repairing damage occurring due to employment legal relations. The object of the research of the monograph is the institute of substantive liability in labour law and the problems of its legal regulation and application. The work seeks to explore the application of a substantive liability institute for employment legal relations from both theoretical and practical aspects, assess the independence of substantive liability in labour law and present potential directions of the development of this institute.

ISBN:
9789955300397
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14700
Updated:
2020-10-15 17:31:38
Metrics:
Views: 137
Export: