Materialinės atsakomybės problemos darbo teisėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Materialinės atsakomybės problemos darbo teisėje
Alternative Title:
Problems of the material responsibility in labour law
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 25 (17), p. 81-88
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Civilinė atsakomybė; Darbo santykiai; Darbo teisė; Darbuotojo atsakomybė; Materialinė atsakomybė; Materialinė atsakomybė, Darbo kodeksas, visiška materialinė atsakomybė, materialinės atsakomybės ribos; Žalos atlyginimas.
EN
Civil responsibility; Employee's liability; Labour law; Labour relations; Material responsibility; Material responsibility, Labour Code, full material responsibility, limits of material responsibility; Restoration of Damages.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje trumpai apibūdinamos materialinės atsakomybės problemos darbo teisėje. Pateikti materialinės ir civilinės atsakomybės skirtumai. Nurodyti būdingi materialinės atsakomybės, kaip teisinės atsakomybės rūšies, požymiai bei principai, kalbama apie dvi materialinės atsakomybės rūšis: ribotą ir visišką. Straipsnyje pateiktos konkrečios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys, nustatančios tiek ribotą, tiek visišką materialinę atsakomybę reguliuojančias normas užsienio šalyse. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad dauguma mūsų Lietuvos norminių teisės aktų, reguliuojančių šiuos klausimus, yra pasenę, nebeatitinka rinkos ekonomikos sąlygų. Straipsnyje pateikiamos išvados dėl darbuotojų materialinės atsakomybės tobulinimo numatant įteisinti visišką materialinę atsakomybę už padarytą žalą įskaitant negautas pajamas. [Iš leidinio]

ENThe problems of the material responsibility in labour law are discussed in this publication. The main differences of civil and material responsibility are defined. The main features and principles of material responsibility as sort of legal responsibility are indicated. Mainly two kinds of material responsibility are discussed: limited and full. The concrete ridings of Juridical Board of Civil Cases Department of Supreme Court of the Republic of Lithuania dealing with regulation of limited and full material responsibility in foreign counties are provided. One of the main accents is that most of the acts regulating abovementioned questions are out of date and are not in line with the conditions of market economy. Also there are made conclusions to the development of material responsibility of workers, supposing to enact the full material responsibility for the damages made, including the damages for the income not received. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24656
Updated:
2018-12-17 11:02:24
Metrics:
Views: 74    Downloads: 2
Export: