Neturtinės žalos atlyginimas kaip neturtinių vertybių gynimo būdas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neturtinės žalos atlyginimas kaip neturtinių vertybių gynimo būdas
Alternative Title:
Non-pecuniary damage as the way of protecting non-property values
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 71 (63), p. 5-15
Keywords:
LT
Žala, neturtinė; Nustatymas; Žalos atlyginimas.
Summary / Abstract:

LTNeturtinės žalos atlyginimas kaip civilinių teisių gynimo būdas taikytas jau prieš įsigaliojant CK, tačiau iki šiol teismų praktika rodo, kad dažnai šio instituto taikymo ribos pernelyg išplečiamos arba suvokiamos per siaurai, o pati neturtinė žala priteisiama, neįvertinus visų jos taikymo pagrindų ir nustatytų žalos dydžio kriterijų, iš esmės vadovaujantis tik subjektyviu teisėjo vertinimu. Tiek teisės doktrinoje, tiek teismų praktikoje trūksta sisteminio, nuodugnesnio ir konceptualaus požiūrio į neturtinės žalos atlyginimą. Savo straipsnyje apžvelgiama šiuolaikiniame teisės moksle pripažįstama neturtinių vertybių klasifikacija, neturtinių vertybių civilinių teisių gynimo būdų specifika ir veiksniai, lemiantys vienokio ar kitokio teisių gynimo būdo pasirinkimą konkrečioje situacijoje. Be abejo, daugiausia dėmesio skiriama neturtinės žalos atlyginimui, kaip pagrindiniam šių vertybių gynimo būdui, atskleidžiant neturtinės žalos atlyginimo taikymo pagrindus, kriterijus, jų tarpusavio santykį per neturtinės žalos instituto prigimtį bei tikslus, išvadas straipsnyje pagrindžiant teisminės praktikos pavyzdžiais. [Iš leidinio]

ENRemedy of immaterial damage as a means of defending civil rights was effective prior to Civil Code coming into effect. However, court practice shows that the limits of application of this institution are excessively expanded or perceived too narrowly. As a result remedy to immaterial damage is provided, without making a proper assessment of the basis and criteria for its application, essentially following the subjective judgement of a judge. Both the legal doctrine and court practice lacks a systemic, in-depth and conceptual attitude towards remedy of immaterial damage. The article provides an overview of classification of immaterial values acknowledged by the modern science, the specifics of civil defence of immaterial values and factors determining the choice of remedy in different kind of situations. The biggest attention is paid at the compensation for the immaterial damage as the key means of defending the values. It also describes the basis for the provision of compensation for immaterial damage, the criteria for their application, their interrelation and the nature of the institution of immaterial damage. The conclusions made in the article are corroborated by examples of court practice.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/635
Updated:
2018-12-20 23:04:08
Metrics:
Views: 134    Downloads: 9
Export: