Balio Sruogos asmeninių laiškų ir lyrikos paralelės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Balio Sruogos asmeninių laiškų ir lyrikos paralelės
Alternative Title:
Parallels of Balys Sruoga's personal letters and lyrics
In the Journal:
Filologija. 2009, Nr. 14, p. 16-27
Keywords:
LT
Balys Sruoga; Estetinė forma; Išraiška; Laiškai / Letters; Lyrinis eilėraštis; Simbolis; Vanda Daugirdaitė-Sruogienė; žodis.
EN
Aesthetic form; Aesthetic; Character; Expression; Form; Letter; Lyrical poem; word.
Summary / Abstract:

LTBalys Sruoga - ypatingo braižo poetas, išskirtinės kalbinės raiškos laiškų autorius. Jo lyrikoje nelengva "numarinti autorių", atskirti lyrinį subjektą nuo poeto, juolab kad nuotaikų kontrastus, prieštaringus autoriaus jausmus, tuos pačius lyrikos įvaizdžius ir simbolius atsekame Sruogos laiškuose Vandai Daugirdaitei-Sruogienei. Galima daryti prielaidą, kad Sruoga ypatingą vertę turėjusią gyvenimišką savo paties situaciją perkėlė iš tikroviškos formos į estetinę, kurią individualizavo, konkretizavo ir išbaigė. Vertybinis Sruogos poetinis architektoninis santykis su tikrove ir poetinis mąstymas buvo išreikštas kaip lyrinis išpažintinis eilėraštis. Balio Sruogos asmeninių laiškų ir lyrikos paralelių paieškos atveria nemažai įdomių meninio ir nemeninio teksto sąsajų tyrimo galimybių: nuo individualaus kalbinio pasaulėvaizdžio konstravimo, asmenybės savitumo apraiškų tekstuose iki architektoninės eilėraščių formos išsikristalizavimo bei poetinės tapatybės paieškų. [Iš leidinio]

ENThe article reviews personal letters and lyrics written by Lithuanian writer Balys Sruoga (1896-1947). The poet is distinguished for his unique writing style; his personal letters expose outstanding linguistic expression. It is not easy "to kill the author" in his poetry, to separate his lyrical subject from the poet himself. We can retrace the author's conflicting feelings, the contrasts of his mood, and the same poetical images as well as symbols in Sruoga's personal letters to Vanda Daugirdaitė-Sruogienė. It can be assumed that Sruoga transmitted his own life situation of ethical value from reality into the aesthetic form, and individualized it. The valuable poetic relationship with reality and poetic thinking was expressed through the composition of the lyric confession poem. Consequently the research of parallels in Balys Sruoga's personal letters and poetry opens a number of interesting research opportunities of Active and non-Active links: the construction of the individual linguistic world view, the manifestations of personal identity, and the search of creative identity forms. [From the publication]

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21917
Updated:
2018-12-17 12:29:58
Metrics:
Views: 25    Downloads: 16
Export: