Personalo organizavimas Kauno miesto savivaldybėje 1918-1940 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Personalo organizavimas Kauno miesto savivaldybėje 1918-1940 metais
Alternative Title:
Staff organization at Kaunas local government in 1918-1940
In the Journal:
Kauno istorijos metraštis. 2005, 6, p. 149-164
Keywords:
LT
20 amžius. 1918-1940; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Darbo apmokėjimas / Remuneration of work.
Summary / Abstract:

LT1918–1940 metais veikę personalo organizavimo Kauno miesto savivaldybėje principai iš esmės nėra tyrinėti. Ilgą laiką tarnybos reglamentas nebuvo parengtas iki galo, atvirkščiai, buvo matomi tik gana aptakūs jo kontūrai. Tai sąlygojo daugybė priežasčių: nebuvo tvirtos įstatyminės bazės, administracinės teisės nuostatos dar tik kūrėsi ruošiamų pavyzdžių pagrindu, keitėsi centrinės valdžios požiūris į savivaldą. Kadangi Kauno savivaldybėje norinčiųjų dirbti buvo daug, dėl to buvo rengiama darbuotojų atranka. Svarbiausi atrankos kriterijai: gera sveikata, išsilavinimas, darbo patirtis, savivaldybės įstatymų žinojimas bei nuo 1928 m. geras lietuvių kalbos mokėjimas. Kita vertus, skyrių vedėjų subjektyvus požiūris irgi buvo svarbus. Paprastai jie organizuodavo kandidatų atranką ir priimdavo galutinį sprendimą dėl jų įdarbinimo. Nauji savivaldybės darbuotojai gaudavo įvairių socialinių garantijų: atlyginimą, medicininį aptarnavimą, atostogas, pensijas ir įvairias kompensacijas. Apie konstruktyvų savivaldybės tarnybos organizavimą galima kalbėti tik nuo ketvirtojo dešimtmečio pradžios. Tik tuomet išsikristalizavo savivaldybės darbinė tvarka, besiremianti tarnautojo asmenine atsakomybe bei visišku pavaldumu tiesioginiam viršininkui. Reikia pastebėti, jog darbuotojų drausmė buvo labiau kontroliuojama, nei jų darbas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kauno miesto savivaldybė; Savivaldybės tarnyba; Reikalavimai kandidatams; Tarnautojų atlyginimas; Savivaldybės; Personalas; Viešasis administravimas; Administracija; Tarnautojai; Tarnyba.

ENThe principles of staff organization at Kaunas local government in the times of the First Republic of Lithuania were not consummated. The legitimate administrative basis created by the initiative local government was constantly corrected because of the changeable needs and resources or dictate of the central government. Therefore, we may talk only about the formation of the staff organization contours. As there were a lot of volunteers to work at the local government of Kaunas, pasting was changed into the competitions to take the position. Good health, intelligence, work experience, knowledge of law and from 1928 good knowledge of Lithuanian were the most important criteria of selection. On the other hand, the subjective attitudes of the heads of the department were also important. They usually were in charge of arranging the competitions and making final decisions about the candidates. The new employees of the local government gained a variety of social guaranties: salary, medical care, vacation, pension and a number of compensations. The office was strictly centralised. Moreover, the legislation regulating work emphasized unconditional jurisdiction of the officers to their immediate superior and personal responsibility. It should also be noted that the disciplinary statutes of the officers were regulated in greater detail than the process of the work itself. [From the publication]

ISSN:
1822-2617; 2335-8734
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/921
Updated:
2018-12-20 23:04:22
Metrics:
Views: 38    Downloads: 14
Export: