Karjeros procesų statutinėje valstybės tarnyboje valdymas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Karjeros procesų statutinėje valstybės tarnyboje valdymas
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2002, Nr. 3, p. 99-108
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Karjera; Karjeros statutinis pareigūnas; Karjeros procesų valdymas; Pareigūnų etika; Career; The career officer of statutory institution; Managing processes ofcareer; Ethics of public officer; Biurokratija; Karjeros siekimas; Pareigūnų etika.; Bureucracy; To build a career; Governing processes of career; Ethics of public officer.
Keywords:
LT
Biurokratija; Etika / Ethics; Karjera / Career; Pareigūnų etika; Pareigūnų etika..
EN
Bureucracy; career officer of statutory institution; Ethics of public officer; Ethics of public officer.; Governing processes of career; Managing processes ofcareer; To build a career.
Summary / Abstract:

LTAtkūrus Nepriklausomybę, šalies administravimo reforma vykdoma nuolat, tačiau daugiausia dėmesio skiriama institucijų pertvarkai, jų, kaip juridinių subjektų, teisiniam statusui apibrėžti. Tai labai svarbus klausimas, bet, siekiant aukštesnės valstybės tarnybų veiklos kokybės, ne mažiau svarbu analizuoti ir šių tarnybų, įstaigų pareigūnų problemas. Šalies mokslas kol kas karjeros problemų beveik neanalizuoja. Mokymo leidiniuose šie klausimai apžvelgiami remiantis vakarų mokslininkų darbais, dažniausiai analizuojančiais personalo vadybą privataus verslo srityje. Valstybės tarnybos pareigūnų problemos svarstomos retai ir dažniausiai personalo administravimo, jų teisinio statuso požiūriu. Autoriaus nuomone, tai labai ribotas požiūris į sudėtingą problemą. Karjera yra vienas sudėtingiausių žmogaus ir organizacijos veiklos fenomenų, be to, pas mus karjeros, biurokrato sąvokoms apskritai teikiama tik neigiama prasmė. Ar tai pagrįsta? Reikia sutikti, kad ypač svarbus vaidmuo tenka valstybės specialiosioms tarnyboms, vadinamosioms jėgos struktūroms, turinčioms gana didelius viešojo administravimo įgaliojimus. Mokslo literatūroje paprastai statutinių tarnybų pareigūnų karjeros procesų valdymo klausimų vengiama, motyvuojant, kad ši problema pačių tarnybų ir jų pareigūnų, o ne visuomenės reikalas. Tęstiniame straipsnyje autorius turi tikslą pateikti karjeros statutinių tarnybų personalo valdymo ypatumus, atkreipti dėmesį į šių santykių svarbą visuomenei, kad būtent šie santykiai turi būti reglamentuoti, vertinami laikantis bendrų konstitucinių nuostatų, šalyje priimtų bendrabūvio normų.Tęstiniame straipsnyje karjeros procesų valdymo problemos analizuojamos apibrėžiant istorinius dėsningumus, remiantis tarnybinės (policijos, muitinės, kitų karjeros statutinių institucijų) teisės lyginamąja analize, autoriaus atlikta šių tarnybų pareigūnų sociologine apklausa bei taikant kitus metodus. Straipsnyje nesiekiama pateikti išsamų, viską apimantį karjeros dalyko tyrimą. Tai tik bandymas formuluoti hipotezes, atskleisti strategines karjeros procesų valdymo problemas tiek atskiro pareigūno, tiek institucijos požiūriu. Šiame pirmajame straipsnyje analizuojama valstybės karjeros tarnybos, kaip socialinio reiškinio, sąvoka, per šimtmečius susiklostęs požiūris į karjeros valstybės tarnybų, arba jėgos struktūrų, pareigūnų, biurokratijos karjeros reikalus. Galima teigti, kad karjeros statutinės tarnybos personalo ypatumus teoriškai pagrindė žymūs XVIII-XIX a. mąstytojai. Jų sukurti karjeros valdymo pagrindai išlieka reikšmingi ir šių dienų valstybės tarnybos mokslui. Kita vertus, novatoriškas požiūris į karjeros tarnautojo visuomeninę veiklą, jo ypatingus įgaliojimus atlikti viešąjį administravimą, kontrolę, remiasi bendraisiais žmogaus ir visuomenės raidos dėsningumais. [Iš leidinio]

ENThis article is the first in series to discuss in various aspects the problems of governing process of career in statutory institutions. To reform the career, the sometimes so-cold power, system in the country, the laws to be adopted - to consolidate the police, the customs and the other law enforcement institutions statutes, this is not so essay. The public administration has been the subject of science for a long time. It is the complex social phenomenon and the meanings of basic conceptions have been defined as well as the development in conformity with natural laws. The European tradition of public administration was initiated in France and Prussia. In 18th century German classical philosophy provided the theoretical basis. The first model of law enforcement institutions was created by Max Weber, Thomas Woodrow Wilson and other well known learned scientists, management. Historical analysis and its interpretation have been described from the viewpoint of career governing processes. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11998
Updated:
2018-12-17 11:00:16
Metrics:
Views: 23    Downloads: 3
Export: