Iš viešojo administravimo praeities Lietuvoje: 1940 m. Politikos ir socialinių mokslų instituto Administravimo kursai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Iš viešojo administravimo praeities Lietuvoje: 1940 m. Politikos ir socialinių mokslų instituto Administravimo kursai
Alternative Title:
From the past of public administration in Lithuania: Political and Social Sciences Institute's Courses of administration in 1940
In the Journal:
Lietuvos istorijos studijos [LIS] [Studies of Lithuania's History]. 2001, t. 9, p. 44-53
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service.
Summary / Abstract:

LTViešajam administravimui Lietuvoje žengiant pirmuosius žingsnius, itin reikšmingi ir reikalingi tampa visų lygių- sisteminio-institucinio ir individualaus - tyrimai siekiant išanalizuoti įvairias viešojo sektoriaus veiklos funkcijas. Šio straipsnio tikslas - atskleisti Administravimo kursų atsiradimo ir veiklos peripetijas 1940 m. Lietuvoje. Paskutiniais tarpukario nepriklausomybės metais Lietuvos valstybėje dar vyravo praeities valdininkų karta. Valdininkijos personalas nuolat kito: į jį įsiliedavo naujoji, Vakarų kultūros veikiama valdininkų karta, tačiau svarbiausias valstybės ir savivaldybių administracijos pareigas dar ėjo carinėje Rusijoje mokslus baigusi arba neturėjusi sisteminio išsilavinimo senoji karta. 1939 m. Valstybės Taryba rengė viso administracinio aparato reorganizavimo projektą ir naują valdininkų įstatymą, nes šioje srityje trūko juridinių normų. Rengiantis administracinei reformai ir siekiant patobulinti valstybės įstaigų administravimą bei parengti valdininkus dirbti Vilniaus krašte, buvo nutarta, kad Administravimo kursams įsteigti geriausiai tiktų Socialinių ir politinių mokslų institutas. Tai buvo reguliarūs kursai, kuriuos sudarė skyriai: politinis, administracinis, socialinis ir ekonominis. Šių kursų vadovybė kvietė eiti lektorių pareigas iškilius mokslininkus, valstybės ir visuomenės veikėjus, kad valdininkų mokymas būtų kokybiškas. Administravimo kursų mokomosiose programose daugiausia vyravo teisinis, bet ne vadybinis aspektas. Administravimo kursai neveikė nė metų.Reikšminiai žodžiai: 1940; Administravimo kursai; Politikos ir socialinių mokslų institutas; Vietos savivalda; Viešas administravimas; Viešasis administravimas; 1940; Courses of Administration; Institute of political and social sciences; Lithuania; Local self-governments; Political and Social Sciences Institute; Public administration.

ENIn 1940 January-February in Lithuania was established Political and Social Sciences Institute's Courses of administration. It was purpose to improve public staff works effectiveness and ready to help administration reforms in Lithuania. Rulers of these Courses in duties of Rectors invited famous scientists, state and society leaders, because they wanted to raise public staff training quality. In programs of Courses of administration in majority were law aspects of training, but not management aspect. However, wide management program "Organizations of administration" was included. [text from author]

ISSN:
1392-0448; 1648-9101
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19717
Updated:
2018-12-17 10:53:10
Metrics:
Views: 25    Downloads: 6
Export: