Žemaičių sapnai: tekstų folkloriškumas ir kontekstų reikšmė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemaičių sapnai: tekstų folkloriškumas ir kontekstų reikšmė
Alternative Title:
Samogitian dream narratives: folkloric character of the texts and contextual meanings
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2007, 34, p. 79-96
Keywords:
LT
Mitai. Legendos. Padavimai / Myths. Legends. Stories; Žemaičiai / Samogitians. Zemaitian.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pasitelkiant folkloristų, kultūrologų bei psichologų tyrinėjimus aptariami sapnų kaip folkloristikos objekto studijų klausimai. Analizuojami 2001-2007 m. įvairiose Žemaitijos vietose vykusių folkloro ekspedicijų metu pačios autorės iš vyresnio amžiaus pateikėjų užrašyti sapnų naratyvai. Pagrindinis dėmesys tyrime skiriamas ne sapnų aiškinimams, o sapnams kaip išsamiems pasakotojo individualią kultūrinė patirtį atspindintiems folkloriniams pasakojimams ir jų kontekstams. Gilinantis į sukauptą oneirinę medžiagą išryškėjo dvi daug įvairių motyvų apimančios pagrindinės sapnų temos: mirusiųjų pasirodymas sapne (jų prašymai pasimelsti, naudingi patarimai gyviesiems ir pan.); sakralinio pobūdžio vaizdiniai (sapnuose regimi Jėzus Kristus, Švnč. Mergelė Marija, įvairūs krikščioniškieji simboliai). Straipsnyje aptariama, kaip sapne regėtus vaizdinius sapnų pasakotojai susieja su reikšmingais gyvenimo įvykiais, kaip reaguoja į mirusiųjų sapnuose išsakytus prašymus. Taip pat analizuojama įvairių kontekstų (gyvenamoji pasakotojų aplinka, socialinė bei šeimyninė padėtys, sapnų užrašymo situacija ir kt.) reikšmė sapnų pasakojimams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Žemaičiai; Sapnai; Pasakojimas; Kontekstas; Samogitians; Dreams; Narration; Context.

ENStudies of dreams as subject of folkloristics are discussed in this article, also referring to the relevant research in folklore, cultural studies and psychology. The dream narratives recorded in the course of fieldwork sessions taking place in Samogitia in 2001-2007 from a number of elderly informants are in the focus of analysis here. Yet the main attention in this study is directed not at the explanations of dreams, but rather at the distinctly folkloric character of dream narratives and their contexts. Analysis of the accumulated oneiric materials highlighted two main themes, upon which numerous other dream motives are centered: i.e. the appearances of the deceased in dreams (their pleas for praying, various useful advices given to the living, etc.) and various visions of the sacred character (like appearances of God, Jesus Christ, the Holy Virgin, and different Christian symbols). Ways of relating the dream visions to the significant occurrences in life employed by the dream narrators and their reactions to the pleas of the deceased heard in dreams are also discussed in the article. Various contextual meanings of the dream narratives are analyzed here as well. [From the publication]

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13788
Updated:
2018-12-17 11:59:52
Metrics:
Views: 22    Downloads: 4
Export: