Kodėl Gediminas sapnavo geležinį vilką

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kodėl Gediminas sapnavo geležinį vilką
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2001, 21, p. 122-140
Keywords:
LT
Vilkas; Tautosaka / Folklore.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra analizuojamos stebuklinės pasakos, kurios yra priskiriamos AT 315 ir AT 361 tipams, tiriama geležinio vilko vaizdinio kilmė. Geležinio vilko personažas yra mitinės kilmės. Įvairiuose tikėjimuose ir aptariamose pasakose pastebėtos vilko ypatybės leidžia daryti prielaidą, jog vilkas seniau galėjo būti toteminis gyvūnas bei tai, kad vilkas įvairiose tautose buvo traktuojamas kaip giminės, bendruomenės pradininkas, vyresnysis. Tai leidžia į Lizdeikos Gedimino sapno interpretaciją pasižiūrėti mitiniame kontekste. Tokiu būdu vilkas yra traktuojamas kaip naujos bendruomenės simbolis. Geležinė vilko išvaizda yra būdinga tiek padavimui, tiek analizuojamoms pasakoms. Šio sutapimo interpretacija gali būti nevienareikšmiška. Viena vertus, būdvardžiu geležinis gali būti nusakoma vilko spalva, o, antra vertus, tai vėlgi yra aliuzija į mitologiją. Plutarchas mini, kad varinis vilkas stovėjo Delfų šventykloje. Galima daryti prielaidą, jog kadaise pagamintas metalinis vilko atvaizdas buvo garbinamas.Reikšminiai žodžiai: Pasakos; Vilkas; Fairy tales; A wolf.

ENThe article analyzes the fairy-tales, attributed to types AT 315 and AT 361 and examines the origins of the image of the iron wolf. The character of the iron wolf is mythical. The peculiarities of the iron wolf, noticed in different beliefs and tales allow for making a prerequisite that the wolf might have been a totem animal and that in different nations’ beliefs the wolf was treated as the progenitor and originator of the family or the community, which provides a possibility to view the interpretation of Gediminas’s dream by Lizdeika in the mythical context, thus the wolf is treated as a symbol of the new community. The image of the iron wolf is characteristic of both the story and the analyzed tales. The interpretation of the coincidence can be ambiguous. On one hand, the adjective “iron” can be used to denote the colour of the wolf, on the other, that might be an allusion to mythology. Plutarch mentions a copper wolf standing in the Delphi temple. The assumption can be made that the object of worship was the wolf image, created in the past.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13031
Updated:
2018-12-17 10:51:43
Metrics:
Views: 54    Downloads: 21
Export: