Lemtingi pasimatymai sapnuose : oneirinės patirtys advento-Kalėdų ciklo tikėjimuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lemtingi pasimatymai sapnuose : oneirinės patirtys advento-Kalėdų ciklo tikėjimuose
Alternative Title:
Fateful encounters in dreams : oneiric experiences in beliefs of the Advent and Christmas cycle
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2010, 40, p. 42-65
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Advento-Kalėdų ciklas; Advento-Kalėdų ciklas, veidrodis; Oneirinis; Oneirinis naratyvas; Sapnas; Tikėjimai; Vedybų pranašavimas; Veidrodis
EN
Advent and Christmas cycle; Beliefs; Dream; Dreams; Marriage prediction; Mirror; Oneiric; Oneiric narative
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, pasitelkus 2009–2010 m. folkloro ekspedicijų rytų Lietuvoje metu užrašytus vedybinių sapnų (t. y. tokių, kuriuose susapnuotas žmogus, pateikėjų įsitikinimu, tikrame gyvenime vėliau tampa sapnavusiojo sutuoktiniu) naratyvus ir XX a. surinktus folklorinius tekstus, gilinamasi į oneirinius motyvus advento-Kalėdų ciklo tikėjimuose, susijusiuose su vedybų laiko ir partnerio prognostika. Pagrindinis darbo tikslas – pasitelkus bendrą oneirinę advento-Kalėdų ciklo tikėjimų tradiciją, gilintis į individualiuosius vedybinių sapnų naratyvus kaip folklorinės atminties reprezentantus. Tikėjimuose figūruojantys sapnai straipsnyje aptariami keliais aspektais. Pirmiausia nagrinėjamos tokio pobūdžio folklorinės medžiagos rinkimo nuostatos ir tyrimų tendencijos, paskatinusias labai asmenišką informaciją fiksuoti be jokių išsamesnių individualų santykį atspindinčių kontekstų. Kitas rūpimas klausimas – sapnas kaip vedybų laiko ir partnerio spėjimus provokuojančių simbolinių veiksmų kulminacija. Į oneirinius naratyvus žvelgiama bendrame metų ribos kalendorinio folkloro kontekste, aptariami ir pranašingą sapną galintys išprovokuoti objektai. Trečioji tema – vedybinių sapnų atspindžiai juos pasakojančių žmonių asmeninėse gyvenimo patirtyse, kai sapno naratyvas tampa leitmotyviniu žmogaus gyvenimo tekstu. Pastaruoju metu vis dažniau fiksuojami vyresniosios kartos žmonių advento laiku jaunystėje regėtų vedybinių sapnų pasakojimai iš esmės skiriasi nuo apibendrintų advento-Kalėdų tikėjimų fiksacijų, aptinkamų XX a. parengtuose tautosakos rinkiniuose.

ENThe article focuses on oneiric motives in folk beliefs of the Advent and Christmas cycle, related to predictions of the marriage time and the future spouse. It is based on narratives of marriage dreams (when one sees a person in his dreams, who later become his or her spouse) put down during 2009–2010 folklore expeditions in Eastern Lithuania and folklore texts collected in the 20th c. The main aim of the work is, by using the common oneiric traditions of the Advent and Christmas cycle, to analyse narratives of individual dreams as representatives of folklore memory. Dreams figuring in these beliefs are analysed from several points of view. First of all, the general tendencies of recording and investigation of beliefs, which encourage recording of personal information without any extensive contexts reflecting individual relations. Another important question is dream as the culmination of symbolic actions provoking predictions of the marriage time and the future spouse. Oneiric narratives are analysed in the general context of calendar folklore, and factors provoking predictions in dreams are discussed. The third dream is reflections of marriage dreams in personal experiences of people having those dreams, when a dream narrative becomes the leitmotif text of a person’s life. Narratives of elderly people about marriage dreams they had when being young differ from Advent-Christmas beliefs come across in folklore collections compiled in the 20th c.

ISSN:
1392-2831
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28980
Updated:
2018-12-17 12:50:45
Metrics:
Views: 16    Downloads: 4
Export: