Lietuvių tautosakos rankraštynas : kaupimas, sisteminimas, skaitmeninimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių tautosakos rankraštynas: kaupimas, sisteminimas, skaitmeninimas
Alternative Title:
Lithuanian folklore archives: storage, systematization and digitalization
In the Journal:
Res humanitariae. 2010, t. 7, p. 183-197
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries; Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Folkloro duomenų bazės; Kaupimas; Lietuvių tautosakos archyvas; Lietuvių tautosakos rankraštynas; Rankraštynas; Sisteminimas; Skaitmeninimas; Tautosaka / Folklore.
EN
Accumulation; Digital library Europeana; Digitalization; Folklore data bases; Lithuanian Folklore Archives of the Institute of Lithuanian Literature and Folklore; Lithuanian Science Society; Manuscript; Systematization.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašomas Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštynas ir jame saugomos kolekcijos, fondų kaupimo ir saugojimo raidą; fondų skaitmeninimo problematika bei perspektyvos. Seniausio ir didžiausio Lietuvoje folkloro archyvo fondai kaupiami ir XXI a. Pasitelkus šiuolaikines technologijas, sparčiai skaitmeninami senieji fondai, renkama nauja medžiaga, perimamos vertingos asmeninės kolekcijos. Pagrindinis Tautosakos archyvo skyriaus uždavinys – duomenų bazių, kuriose kruopščiai registruojami ir informatyviai pateikiami suskaitmeninti duomenys, kūrimas. Internetinė sklaida atveria galimybes visiems besidomintiems susipažinti su saugomais folkloro duomenimis. Tikimasi, kad ateityje bus sukurtas visą Rankraštyno medžiagą apimsiantis skaitmeninis portalas. Dalyvavimas Europos Komisijos remiamame projekte EuropeanaConnect, vienijančiame geriausius informacinių technologijų specialistus ir akademinės bendruomenės atstovus, padės Instituto mokslininkams įveikti humanitarams būdingą uždarumą, konservatyvumą ir sėkmingai perimti technologines naujoves. Įgyta patirtis taip pat leis numatyti naujus mokslo duomenų kaupimo ir sklaidos būdus, nes mūsų tikslas – kuo racionaliau panaudojant savas ir Europos Sąjungos projektų siūlomas galimybes, išsaugoti unikalias lietuvių folkloro kolekcijas ir padaryti jas prieinamas plačiajai visuomenei.

ENThe article describes Lithuanian Folklore Archives of the Institute of Lithuanian Literature and Folklore and collections stored in it, the development of collection and storage of funds; issues of digitalisation of funds and perspectives. The funds of the oldest and largest folklore archive of Lithuania continue to be collected in the 21st c. With the help of up-to-date technologies the old funds are rapidly digitised, the new material is being collected, and valuable personal collections are taken over. The main task of the Folklore Archive Department is setting up databases where digitised data is thoroughly administered and informatively presented. Hopefully, in the future a digital portal encompassing the overall material of the Archives will be created. The participation in the project EuropeanaConnect funded by the European Commission, which unites best IT professionals and representatives of academic society, will help scientists of the Institute to overcome the reticence, and conservativeness characteristic to humanitarians, and will help them to successfully overtake technological innovations. The experience will also allow to foresee new methods of compiling and spreading science data, as our goal is to preserve unique collections of Lithuanian folklore and make them accessible to the public by using own possibilities and possibilities provided by the European Union projects as rational as possible.

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27435
Updated:
2018-12-17 12:45:56
Metrics:
Views: 26    Downloads: 9
Export: