Non-destructive methods in field archaeology in Lithuania: the first results of a German–Lithuanian project

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Non-destructive methods in field archaeology in Lithuania: the first results of a German–Lithuanian project
Alternative Title:
Neardantys metodai Lietuvos archeologiniuose lauko tyrimuose. Pirmieji Vokietijos ir Lietuvos bendradarbiavimo rezultatai
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2015, t. 21/22, p. 90-109
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Bendradarbiavimas / Cooperation; Gyvenvietės (archeologija) / Settlements (Archaeology); Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Piliakalniai / Hilforts.
Summary / Abstract:

LTNuo 2010 m. keliolika Lietuvos archeologinių paminklų buvo žvalgyti naudojant magnetometrą (1–2; 16 pav., ). Šių žvalgymų tikslas buvo neardančių tyrimo metodų taikymas skirtinguose Lietuvos archeologijos paminkluose. Daugeliu atvejų šis metodas pateikė labai įdomių rezultatų. Beveik visuose tirtuose paminkluose buvo identifikuoti įvairūs objektai ir struktūros, kurie įgalina daryti kai kurias pradines prielaidas apie archeologinių paminklų sąrangą ir dydį. Be to, kai kurių iš žvalgytų paminklų geomagnetiniai tyrimai pateikė labai tikslią ir iki tol nežinotą informaciją apie gyvenviečių struktūrą. Tokie pavyzdžiai gali būti Taurapilio ir Opstainių (Vilkyškių) piliakalnių papėdės gyvenvietės ir Jakų (Sudmantų) žiedinis įtvirtinimas, suręstas iš akmenų (5–15 pav.). Taip pat buvo gauta naujų duomenų apie Ėgliškių-Andulių kapinyno struktūrą, ypač apie kapus su akmenų vainikais (3–7 pav.). Šie nauji duomenys rodo akivaizdžią neardančių tyrimų svarbą ir yra naudingi ne tik archeologinių žvalgymų ir platesnių tyrimų, bet ir paminklų tvarkymo srityje. Pažymėtina, kad geomagnetinio tyrimo metodu gauti duomenys gali būti naudojami skirtingai. Jie gali padėti renkantis žvalgymų metu išryškėjusių struktūrų ar didesnės apimties archeologinių tyrimų vietas. Be to, tokie tyrimai įgalina numatyti tolesnę paminklo tyrimų ir apsaugos strategiją. Šių dienų archeologijoje tampa akivaizdu, kad tik kelių neardančių tyrimo metodų (georadaras, elektros varžos matavimo metodas ir kt.) taikymas įgalina gauti mokslui vertingų žinių apie patį paminklą ir kraštovaizdį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Archeologija; Archeologiniai radiniai; Geomagnetiniai tyrimai, archeologinės vietovės, vokiečių-lietuvių bendradarbiavimas; Kapinės; Metodologija; Piliakalniai; Archaeological findings; Archaeology; Cemetry; Geomagnetic investigations, archaeological sites, German-Lithuanian cooperation; Methodology; Mound.

ENSince 2010, several archaeological sites in Lithuania have been geomagnetically surveyed, as part of a German–Lithuanian cooperation project. Within the framework of this cooperation, the Ėgliškiai/Anduliai cemetery, the Taurapilis barrow site, Taurapilis and Opstainiai/Vilkyškiai (outer settlements), and Jakai/Sudmantai (the enclosure) have been investigated. In almost all the sites, features and structures were detected that enable us to make some initial statements about the structure and dimensions of the archaeological monuments. For some sites, the surveys also provided very precise and hitherto unknown information about the context of the settlement. These new results show clearly the potential of non-invasive, especially geomagnetic, methods for archaeological purposes. However, it should be admitted that only a combination of several methods and tools enables a maximum level of knowledge and information on the scientific value and potential of archaeological sites and landscapes. The task for the coming years must therefore focus on the application and combination of further noninvasive geophysical (ground penetrating radar, electrical resistivity) and remote sensing methods in archaeological surveys. [From the publication]

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58145
Updated:
2018-12-17 14:00:28
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: