Klaidų ir apgaulių aptikimas, įvertinimas ir prevencija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klaidų ir apgaulių aptikimas, įvertinimas ir prevencija
In the Journal:
Pinigų studijos. 2003, Nr. 2, p. 37-57
Keywords:
LT
buhalterinė apskaita; kontrolė; auditas; klaida; apgaulė; prevencija.
EN
accounting; control; audit; detection; fraud; prevention.
Summary / Abstract:

LTBuhalterinės apskaitos klaidos ir apgaulės iškraipo įmonių finansinius rezultatus, neparodo tikrosios veiklos būklės, lemia vadovų neteisingus sprendimus ir išvadas, netikslias veiklos prognozes ir perspektyvas. Buhalterinės apskaitos darbų kompiuterizavimas nepanaikino, kaip buvo tikėtasi, klaidų ir apgaulių problemos, o netgi kai kuriais atvejais jos tapo subtilesnės, sunkiau aptinkamos. Remiantis įvairių autorių darbais, parengta išsami klaidų klasifikavimo schema pagal šiuos požymius: 1) pagal sąmoningumą; 2) atsiradimo priežastis; 3) padarinius; 4) reikšmę; 5) atsiradimo būdą; 6) turinį; 7) aptikimo momentą; 8) prognozavimą; 9) įtaką bandomajam balansui. Respublikos įmonių išaiškintų finansinių nusikaltimų struktūroje 1999-2002 m. didžiausią dalį sudarė: apgaulingas apskaitos tvarkymas, aplaidus apskaitos tvarkymas ir oficialaus dokumento suklastojimas ar jo realizavimas ar panaudojimas. Klaidas dažniausiai daro žemiausių valdymo lygių darbuotojai. Klaidos dažniausiai pasitaiko pirminiuose dokumentuose ir apskaitos registruose. Apgaules dažniausiai daro aukščiausio valdymo lygio darbuotojai: jas daro apgalvotai, sąmoningai, dažnai kruopščiai rengdamiesi ir stengdamiesi jas nuslėpti. Tiriant apgaules, būtina ištirti ir įvertinti vadovybės metodus, kontrolės sistemas ir nustatyti, ar jos tinkamos ir veiksmingos, ar dėl jų neįvyko piktnaudžiavimų. Straipsnyje susistemintos bausmės už aplaidų ir apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą, dokumentų klastojimą, įvairius kitus apskaitos taisyklių pažeidimus pagal Baudžiamąjį kodeksą ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksą. Parengtas išsamus sąlygų ir įvykių, didinančių klaidų ir apgaulių riziką, sąrašas.

ENErrors and frauds in accounting distort companies’ financial results, do not show the real state of activities, result in erroneous decisions and conclusions of the management and inaccurate forecasts and prospects for activities. Computerization of accounting failed to eliminate the problem of errors and frauds, which, in certain cases, became even more subtle and hard to detect. Referring to studies by different authors, a comprehensive scheme of classification of errors was prepared according to the following traits: 1) consciousness; 2) reasons for emergence; 3) consequences; 4) significance; 5) ways of emergence; 6) content; 7) moment of detection; 8) forecasting; 9) influence on the balance sheet. In the structure of financial crime, made by companies, and solved by the Republic of Lithuania during 1999-2002 the major part consisted of the following: fraudulent handling of accounts, negligent handling of accounts and counterfeiting of official documents. Errors are most frequently made by employees of the lowest level and detected in the initial documents and accounting registers. Frauds are usually made by the employees of the highest level: they are made willfully, quite frequently in thorough preparation with attempts to cover them. When examining frauds, it is also necessary to examine and evaluate the management’s methods and control systems and identify whether they are appropriate and efficient and whether they provide a possibility for abuse. The article systematizes the punishments for negligent and fraudulent handling of accounting, counterfeiting of documents and different other infringements of the accounting rules according to the Criminal Code and the Code of Administrative Violations of Law. An extensive list of conditions and events, increasing the risk of errors and frauds, is prepared.

ISSN:
1392-2637; 1648-8970
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12670
Updated:
2018-12-17 11:10:56
Metrics:
Views: 151    Downloads: 15
Export: