Problems concerning the creation of an independent audit system in Lithuania and the training of certified auditors = Lietuvas neatkarīgā audita sistēmas izveides un atestētu auditoru sagatavošanas problēmas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Problems concerning the creation of an independent audit system in Lithuania and the training of certified auditors =: Lietuvas neatkarīgā audita sistēmas izveides un atestētu auditoru sagatavošanas problēmas
In the Journal:
Latvijas Universitātes raksti [LU Raksti] [Acta Universitatis Latviensis]. 2004, sēj. 671, p. 232-246
Keywords:
LT
Auditas / Audit.
EN
Audit system; Audit standarts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos nepriklausomos audito sistemos sukūrimo Lietuvoje problemos ir analizuojami pagrindiniai šios sistemos elementai: audito įstatymas, nacionaliniai audito standartai ir profesionalių auditorių etikos kodeksas. Remiantis atliktų tyrimų duomenimis, Lietuvos nepriklausomo audito sistema buvo kuriama 10 metų. Išskiriamos tokios trys pagrindinės audito sistemos sukūrimo stadijos: 1) audito sistemos sukūrimas viešųjų organizacijų pastangomis (nuo Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 1990 kovo 11 d. iki 1996); 2) audito sistemos kūrimas Vyriausybės ir apskaitos specialistų pastangomis (tarp 1996 ir 2001; 3) audito sistemos stiprinimas ir tobulinimas integruojantis į Europos Sąjungą (nuo 2001). Pagrindinių audito sistemos elementų analizė parodė, kad šių dokumentų priėmimas žymiai padidino auditoriaus vaidmenį užkertant kelią nelegaliai privatizacijai, grobstymui ir neūkiškumui tvarkant materialines vertybes, klaidingai nuosavybės indeksacijai, mokesčių vengimui ir kt. Straipsnyje taip pat nagrinėjamos pagrindinės egzaminų administravimo rekomendacijų sąlygos. 1998 m. tarptautinės apskaitininkų federacijos patvirtinti, Lietuvos auditorių rūmų parengti, egzaminų administravimo dokumentai kandidatams į auditorius iškėlė papildomas idėjas, apimančias galimybę laikyti egzaminus žodžiu ir aptarė testų parengimo metodus. Straipsnyje taip pat smulkiau paaiškinti Lietuvos nepriklausomos audito sistemos vystymo integruojantis į ES užduotys ir priemonės. Artimiausioje ateityje turi būti suformuluotos gairės priemonėms, didinančioms nepriklausomo auditoriaus atsakomybę ir nepriklausomybę, profesinį tobulinimąsi ir audito kokybės gerinimą.

ENThe present paper deals with problems concerning the creation of an independent audit system in Lithuania and analyses the principal elements of this system: the Law on Audit, the National Audit Standards and the Code of Ethics for Professional Auditors. The following 3 main stages in the creation of the audit system are distinguished: 1) the audit system creation by the efforts of public organisations (from the declaration of Lithuania's independence on 11 March 1990 till 1996; 2) the audit system creation by the Government and accounting specialists (between 1996 and 2001); 3) the audit system enforcement and improvement upon integration into the European Union (from 2001). This paper also covers an analysis of the key provisions of the Recommendations for Examination Administration. Approved by the International Federation of Accountants in 1998, the examinations administration documents for candidates to the auditing profession prepared by the Chamber of Auditors of Lithuania raise an additional idea concerning the possibility to take oral examinations, and discuss the tests' preparation methods. The tasks and measures of the Lithuanian independent audit system development upon integration into the EU are also elaborated. [From the publication]

ISSN:
1407-2157
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18451
Updated:
2014-01-18 17:22:14
Metrics:
Views: 12
Export: