Lietuvos pieno ir tekstilės pramonės šakų palyginamoji analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos pieno ir tekstilės pramonės šakų palyginamoji analizė
Alternative Title:
Comparative analysis of milk and textile industries in Lithuania
In the Journal:
Keywords:
LT
Pieno pramonė; Tekstilės pramonė; Vidaus rinka; Išorės rinka.
EN
Milk industry; Textile industry; Internal market; External market.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - atlikti Lietuvos pieno ir tekstilės pramonės šakų palyginamąją analizę. Straipsnyje analizuojama dviejų didelių - pieno ir tekstilės - Lietuvos pramonės šakų užsienio prekybos kitimo tendencijos, atliekama šių šakų palyginamoji analizė. Lietuvai svarbu išlaikyti šias dvi pramonės šakas konkurencingas vidaus bei užsienio rinkose, skatinti jų gamybos augimą, spręsti žaliavos trūkumo problemą. Pieno pramonė yra viena svarbiausių Lietuvos žemės ūkio ir maisto pramonės sričių, pagaminanti apie 18 proc. visos žemės ūkio produkcijos. Tekstilės pramonė - pirmas pagal darbuotojų skaičių ir antras pagal parduotos produkcijos apimtį apdirbamosios pramonės sektorius, kurio prekybos balansas yra teigiamas. Siekiant palyginti minėtas pramonės šakas buvo atliekamas stipriųjų ir silpnųjų pusių galimybių ir grėsmių (SSGG) įvertinimas. Kadangi Lietuvos pieno ir tekstilės pramonės šakos skiriasi tarpusavyje, straipsnyje pateikiamos kiekvienos pramonės šakos SSGG analizės. Atlikus palyginamąją analizę pastebėta, kad tiek pieno, tiek tekstilės pramonės šakos nagrinėjamu laikotarpiu išliko tradicinėmis bei prioritetinėmis Lietuvos pramonės šakomis. Jos yra vienos perspektyviausių, turinčios palankias gamtines sąlygas, gilias tradicijas, didelę gamybos patirtį bei gerai kvalifikuotą darbo jėgą. Abiem šakoms teigiamas veiksnys - gera geografinė padėtis. Vertinant atskirų pramonės šakų galimybes parduoti produkciją už Lietuvos ribų, pastebėta, kad pieno pramonės šakos patrauklumas labai priklauso nuo galimybės apsirūpinti žaliavomis, o aprangos ir tekstilės pramonės - nuo galimybės konkuruoti su pigesnę darbo jėgą turinčių šalių produkcija.

ENThis article presents the comparative analysis and the analysis of foreign trade tendencies of milk industry and textile industry in Lithuania. It is very important for Lithuania to keep these two industries active in internal and external markets, stimulate their growth and solve the problem of raw materials. The comparative analysis in this article is provided by the method of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats - SWOT. SWOT analysis is made for milk industry and textile industry separately. Analysing each industry separately we see that attractiveness of milk industry depends on the supply of raw materials, and of textile industry - on labour price. These two factors also influence export tendencies of each of the industries. The result of SWOT analysis let us assert that milk industry and textile industry are traditional and prioritized industries in Lithuania during period of research. These two industries have long traditions, well trained and experienced personal and good perspectives in Lithuania. Their main strength is geographical location - Lithuanian market is close to the rest of EU market and the Russian market. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17150
Updated:
2018-12-17 11:41:33
Metrics:
Views: 12    Downloads: 6
Export: