Manifestations of economic integration consequences in Lithuania foreign trade

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Manifestations of economic integration consequences in Lithuania foreign trade
Alternative Title:
Ekonominės integracijos pasekmių apraiškos Lietuvos užsienio prekyboje
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2011, t. 12, Nr. 2, p. 103-112
Keywords:
LT
Ekonominė integracija; Prekybos augimas; Prekybos persislinkimas; Užsienio prekyba.
EN
Economic integration; Foreign trade; Trade creation; Trade diversion; Trade policy.
Summary / Abstract:

LTDarbe analizuojami Lietuvos užsienio prekybos krypčių ir apimčių pokyčiai, įvykę per pastaruosius penkiolika metų. Jie suvokiami kaip Lietuvos integracijos į ES pasekmės, kurias numato ekonominės integracijos teorijos. Pokyčiai Lietuvos užsienio prekyboje (prekybos augimas (angl. trade creation) ir prekybos persislinkimas (angl. trade diversion)) yra identifikuojami kaip visos integracijos pasekmių sistemos dalis. Statistiniai duomenys padeda atskleisti prekybos augimą ir persislinkimą, kuriuos sukelia atskirų Lietuvos integracijos metmenų mastai ir kryptys. Užsienio prekyboje įvyko tam tikrų pokyčių - prekybos persislinkimas, atsisakant vienų partnerių ir orientuojantis į kitus, bei prekybos su atskirais partneriais pagyvėjimas. Šie pokyčiai įvardijami kaip Lietuvos ekonomikos ir jos subjektų (įmonių) pajėgumo reaguoti į integracijos procesų sukeliamas permainas įrodymas. [Iš leidinio]

ENChanges of directions and volumes of Lithuanian foreign trade during the last fifteen years are analyzed in the article. They are understood as the consequences of Lithuania's integration into the EU, which are provided by economic integration theories. The paper consists of introduction, two parts and conclusions. The first part identifies the changes of Lithuanian foreign trade (trade creation and trade diversion) as part of the whole integration consequences system. On the basis of statistic data the scale and directions of trade creation and diversion caused by particular outline of Lithuania's integration - European Treaty enforcement in 1998 and entering the European Union in 2004 - are revealed in the second part. In both cases certain changes occurred in foreign trade - trade diversion refusing one partner and orienting to others as well as trade revival with particular partners. Those changes are named as the proof of Lithuania's economy as the whole and its subjects (enterprises) ability to react to the changes caused by integration processes, which is disclosed in the conclusions. [From the publication]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36456
Updated:
2018-12-17 13:11:10
Metrics:
Views: 3
Export: