Kauno arkivyskupijos kurijos archyvaras kun. Petras Veblaitis (1895-1972)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno arkivyskupijos kurijos archyvaras kun. Petras Veblaitis (1895-1972)
Alternative Title:
Priest Petras Veblaitis (1895-1972): an archivist in the Curia of Kaunas archdiocese
In the Journal:
Soter. 2010, 34 (62), p. 99-114
Keywords:
LT
Archyvai; Archyvas; Arkivyskupijos; Bažnyčia; Biografija; Istorija; Istorikai; Istorikas; Katalikai; Kaunas; Kunigai, katalikų; Kunigas Petras Veblaitis; Kurija; Kurijos; Lietuva; Mokslas; Paveldas; Publikacijos; Religija.
EN
Archidiocese; Archive; Archives; Biography; Catholics; Church; Curia; Heritage; Historian; History; Kaunas; Lithuanian; Priest Petras Veblaitis; Priests, catholic; Publication; Publications; Religion; Science.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama Kauno arkivyskupijos kurijos archyvaro kunigo Petro Veblaičio (1895–1972) biografija ir indėlis į Katalikų Bažnyčios istorijos tyrimus Lietuvoje. P. Veblaitis daugiausia dėmesio skyrė vietinei parapijų istorijai ir XIX a. Katalikų Bažnyčios padėčiai Lietuvoje atskleisti. Žymiausi jo veikalai – studijos apie caro valdžios XIX a. brutaliai uždarytas Kražių ir Kęstaičių bažnyčias. Visos P. Veblaičio publikacijos paremtos gausia Kauno arkivyskupijos kurijos archyvo medžiaga. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the biography of Petras Veblaitis (1895–1972), an archivist in the curia of Kaunas archdiocese, and his contribution to the research of the history of Catholic Church in Lithuania. P. Veblaitis paid most of his attention to local history of parishes and to the history of Catholic Church in the 19th century Lithuania. The most famous of his works discuss brutal closures of churches in Kražiai and Kęstaičiai in the 19th century. All publications of P. Veblaitis are based on rich sources of the Kaunas archdiocese archives. [From the publication]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26276
Updated:
2018-12-17 12:43:54
Metrics:
Views: 81    Downloads: 9
Export: