Švč. Mergelės Marijos apsireiškimas Šiluvoje : 400 metų atmintis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Švč. Mergelės Marijos apsireiškimas Šiluvoje: 400 metų atmintis
Alternative Title:
Revelation evelation of the Blessed Virgin Mary in Šiluva: memory of 400 Years
In the Journal:
Gimtasai kraštas. 2008, [T.] 1, p. 15-20
Keywords:
LT
Apsireiškimas; Atmintis; Liaudiškasis pamaldumas; Šiluva; Švenčiausioji Mergelė Marija; Švč. M. Marija; Švč. Mergelė Marija.
EN
Blessed Virgin Mary; Lithuania; Manifestation; Memory; Šiluva; Šiluva localities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje gvildenami prieš 400 metų Šiluvoje įvykusio Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo palikimo tyrinėjimai. Tyrimo objektas: Šiluvos šventovės sanktuariumai, kaip etninės kultūros paveldas, nūdienai yra ypač reikšmingas, o jo išsaugojimas - problema. Atliktas tyrimas parodė, kad Šiluvos šventovės sanktuariumai - vienas su kitu yra betarpiškai susiję, o geopolitinių įvykių sekoje tai - katalikų kovų su kalvinizmu, stačiatikybe ir ateizmu už religinę laisvę obeliskas. Tikslas - pristatyti ir išanalizuoti Šiluvos ventovės sanktuariumus. Uždaviniai: trumpai pristatyti Šiluvos šventovės sanktuariumų istorinius aspektus, atskleisti jų kilmę, ištirti ištakų priežastis bei tarpusavio sąlyčius. Duomenys imti iš nuo 1934 m. paskelbtų darbų, metodai - retrospekcija, analizė, apibendrinimas. Rezultatai: iškeliama prielaida, kad Šiluvoje 400 metų gyvuojantis katalikiškos etninės kultūros paveldas yra kovų už religinę laisvę obeliskas. [Iš leidinio]

ENThe aim of the article is to present and analyze the sanctuaries of Šiluva Church. The purposes of the investigation were: to present the historical aspects of Šiluva Church’s sanctuaries, to show their origin and to investigate the reasons of their sources. Methods of investigation: retrospection, analysis and synthesis. Supposition of the investigation allows us to say that the material religious heritage of ethnic culture is the monument of the Catholics’ fight for religious freedom. The history of Šiluva was described by many scientists however the interrelationship between Šiluva sanctuaries was not investigated so this material is a new thing. The investigation is carried out on the basis of historiographic material, the material gathered during ethnographic summer expeditions and printed works. Having analyzed the gathered material it showed that 1. the Blessed Virgin Mary in Šiluva was venerated in these sanctuaries: in the church and at the painting of the Blessed Virgin Mary holding the Child Jesus in her arms; in the Revelation Chapel and at its Revelation Stone; in the Chapel of Treasures and at the Statue of Šiluva Lourdes; 2. the statues of the Blessed Virgin Mary holding the Child Jesus in her arms and Our Lady of the Sick and the bas-reliefs of the stations of the ways of Our Lady of Sorrows add to these sanctuaries; 3. Šiluva sanctuaries were created in the 15th-20th centuries.4. the establishment of the first parish and the building of the church, the Revelation of the Blessed Virgin Mary in Šiluva, the perpetuation of the 50th and 100th anniversaries of Revelation of the Blessed Virgin Mary in Lourdes commemoration while building in Šiluva the statue of the Blessed Virgin Mary called by people Šiluva Lourdes and putting the copies of the Stations or bas-reliefs influenced this greatly; 5. the celebrated 400th anniversary of the Revelation of the Blessed Virgin Mary is the monument of the Catholic struggle for the religious freedom and this substantiates the supposition of the investigation. [From the publication]

ISSN:
2029-0101
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25756
Updated:
2018-12-17 12:22:04
Metrics:
Views: 81    Downloads: 2
Export: