Evangelikų bendruomenių ir bažnyčių tinklas Žemaitijoje XVI a.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Evangelikų bendruomenių ir bažnyčių tinklas Žemaitijoje XVI a
Alternative Title:
Network of Evangelical communities and churches in Samogitia in the 16th century
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2004, t. 34, p. 245-253. Kultūrinio landšafto raida Žemaičių aukštumoje
Keywords:
LT
16 amžius; Tauragė; Lietuva (Lithuania); Bažnyčios istorija / Church history.
Summary / Abstract:

LTNuoseklūs Reformacijos raidos Žemaitijoje tyrimai pradėti palyginti neseniai. Straipsnio tikslas – yra istoriografijos pagalba trumpai pristatyti evangelikų bendruomenių ir bažnyčių tinklą Žemaitijoje. Straipsnyje naudojami tik šaltinių rinkiniai, o jo pamatinę bazę sudaro kitų istorikų išleisti darbai. Pristatomas D. Jankauskaitės diplominis darbas „Reformacija Žemaitijoje XVI a. II pusėje“ (apgintas 1987 m.) ir tokia pat tema apgintas šio straipsnio autoriaus darbas (apgintas 1995 m.). Šių tyrimų pagalba, buvo užfiksuota 31 Žemaitijoje nuo XVI a. II pusės iki 1611 m. veikusi evangelikų bendruomenė. Toliau pristatomas J. Lukoševičiaus darbas, M. Valančiaus „Žemaičių vyskupystė“, kurioje pirmą kartą palyginti daug vietos buvo skirta evangelikų reformatų bei evangelikų liuteronų bažnyčioms, H. Merczyngo, S. Tvoreko, G. Blasčiko darbai, M. Hermano Tauragės valdų tyrimai ir I. Luošaitės monografija. Straipsnyje pateikiama vaizdinė medžiaga – lentelė, kurioje užfiksuotas pirmas vietovės paminėjimas ir fundatorius, bei įvairūs žemėlapiai. Apibendrinus viską, konstatuojama, kad kol kas žinoma tik apie 28 Žemaičių vyskupijos ribose XVI a. veikusias evangelikų bendruomenes ar bažnyčias, bet šis sąrašas nėra galutinis.Reikšminiai žodžiai: Evangelikai; Bendruomenė; Bažnyčia; Žemaitija (Samogitia).

ENConsistent investigations into the development of Reformation in Samogitia were started to be carried out comparatively recently. The aim of the article is to briefly present a network of Evangelical communities and churches in Samogitia with the help of historiography. The article uses collections of sources and works published by other historians. The diploma work by D. Jankauskaitė Reformacija Žemaitijoje XVI a. II pusėje (Reformation in Samogitia in the Second Half of the 16th Century) (defended in 1987) and the work by the present author on the same theme (defended in 1995) are presented. By means of these investigations 31 functioning Evangelical communities were recorded in Samogitia from the second half of the 16th to 1611. Further the work by J. Lukoševičius M. Valančiaus “Žemaičių vyskupystė” which devoted comparatively much attention to the churches of Evangelists-Reformists and Evangelists-Lutherans, works by H. Merczyng, S. Tvoreko, G. Blastchik, investigations into Tauragė holdings carried out by M. Herman and I. Luošaitė’s monograph are presented The article presents visual material – a table, which records the first mentioning of the location and the patron, as well as various maps. Having summed up everything it is stated that thus far we know only about 28 Evangelistic communities or churches that functioned within the boundaries of the Samogitian diocese in the 16th century but this list is not final.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2780
Updated:
2018-12-20 23:00:57
Metrics:
Views: 32    Downloads: 11
Export: