Informacinės visuomenės iššūkiai mokyklai ir universitetui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacinės visuomenės iššūkiai mokyklai ir universitetui
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2001, t. 18, p. 11-17
Keywords:
LT
informacinė visuomenė; mokykla; universitetas; švietimas; Europa; Informacinė visuomenė.
EN
information society; school; university; education; Europe; Information society.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama informacinės visuomenės kūrimo Europoje ir Lietuvoje situacija, pagrindinį dėmesį skiriant švietimo sistemos problemoms. Straipsnio objektas yra informacinės visuomenės plėtros ryšys su mokyklos ir universiteto veikla. Apžvelgiami priimti strateginiai dokumentai, įvardijamos pagrindinės informacinės visuomenės kūrimo tendencijos ir uždaviniai mokyklai bei universitetui. Kuriant informacinę visuomenę, lemiamas vaidmuo tenka švietimo ir mokslo institucijoms. Pagrindiniai jų veiklos uždaviniai lieka tie patys - visokeriopai ugdyti jauną žmogų, suteikti jam bendrojo išsilavinimo bei profesinių žinių. Naujos informacijos technologijos suteikia galimybių kokybiškai įgyvendinti šiuos uždavinius. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. vasario 28 d. nutarimu patvirtino nacionalinę informacinės visuomenės plėtros koncepciją, kurioje suformuluoti informacinės visuomenės kūrimo Lietuvoje uždaviniai, kaip vienas iš svarbiausių prioritetų išskiriama kompetencija. 2000 m. spalio 18 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu buvo patvirtinta „Informacijos ir komunikacijos technologijos diegimo Lietuvos švietime strategija", kuriame pateikiama gana išsami situacijos analizė ir numatyti artimiausi uždaviniai mokyklai informacinės visuomenės kūrimo Lietuvoje kontekste. Straipsnio autorius pabrėžia, kad švietimo ir mokslo sistemoje dar nėra pokyčių, kurie užtikrintų tinkamą proceso spartą. Trūksta lėšų, prasta infrastruktūra. Informacinės visuomenės kūrimas gali tapti aiškiu visos švietimo sistemos, kiekvienos mokyklos, universiteto raidos stimulu.

ENThe article examines the situation of development of the information society in Europe and in Lithuania, dedicating the main attention to the problems of the educational system. The subject is the relation between the development of the information society and the activities of schools and universities. The article provides an overview of the adopted strategic documents, states the main trends of development of the information society and the tasks for schools and universities. When developing the information society the educational institutions play the crucial role. Their main activity tasks remain the same, i. e. to nurture the young person and provide him/her with the general education and professional skills. The new information technologies provide the possibilities for high quality implementation of the said tasks. The Government of the Republic of Lithuania, by its Resolution of 28 February, 2001 approved the national concept of development of the information society in Lithuania, in which competence is highlighted as one of the most important priorities. By Order of the Minister of Education and Science of 18 October, 2000 “The Strategy of Implementation of Information and Communication Technologies in Education in Lithuania” was approved, which provides quite a comprehensive analysis of the existing situation and foresees the nearest tasks in the context of development of the information society at Lithuanian schools. The author emphasizes that there still have not been any changes in the system of education and science, which would ensure an appropriate speed of the process. There is a lack of funds and the infrastructure is insufficient. Development of the information society can become a clear stimulus for development of not only the entire educational system but also each individual school and university.

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12257
Updated:
2018-12-17 10:51:12
Metrics:
Views: 81    Downloads: 5
Export: