Mokytojų informacinių ir komunikacinių technologijų kompetencijų sričių projektavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Mokytojų informacinių ir komunikacinių technologijų kompetencijų sričių projektavimas
Alternative Title:
Designing teacher information and communication technology competencies' areas
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2006, Nr. 12, p. 152-165
Keywords:
LT
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT); Mokytojai / Teachers.
EN
Information and communication technologies (ICT); Teacher ICT competency areas; Teacher ICT competencies.
Summary / Abstract:

LTInformacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) šiandien yra taikomos daugelyje sričių, tarp jų ir švietime, tiesiogiai susijusių su kokybišku mokymo institucijose parengtų ir darbo rinkoje veikiančių specialistų darbu.Skirtingos pasaulio šalys yra skirtingai pažengusios kurdamos mokytojų IKT kompetencijų standartus. Norint rengti besimokančiuosius, atitinkančius darbo rinkos reikalavimus, ir stengiantis užkirsti kelia skaitmeninės atskirties (skląsto) plėtrai reikia suteikti jiems reikia¬mų, šiuolaikinius darbo rinkos reikalavimus atitinkančiu IKT kompetencijų. Be dalykinių bei didaktinių mokytojo kompetencijų vis aktualesnes tampa IKT naudojimo bei integravimo į mokymo(-si) procesą kompetencijos, leidžiančios integruoti IKT į mokymo(-si) procesą bei užtikrinančios palankią mokymusi aplinką naudojantis IKT. Išanalizavus užsienio šalių dokumentus, reglamentuojančius mokytojų IKT kompetencijas bei mokslininkų atliktus tyrimus, buvo nustatytos šios mokytojams reikalingos IKI kompetencijų sritys: • Pagrindiniu IKT kompetencijų sritis. • Technologinių IKT kompetencijų sritis. • IKT politikos kompetencijų sritis. • IKT naudojimo etikos kompetencijų sritis: • IKT integravimo į mokomąjį dalyką kompetencijų sritis. • Didaktinių metodų, pagristų IKT naudojimu kompetencijų sritis. • Mokymo(-si) proceso su IKT valdymo kompetencijų sritis.

ENNowadays information and communication technologies (ICT) are being applied in many areas, including education, which are directly related to outstanding performance of specialists, trained in education institutions and acting in the labor market. Different countries of the world have achieved varying progress in creation of ICT competence standards for teachers. In order to train students, complying with the requirements of the labor market and to prevent the expansion of digital exclusion, they need to be provided the necessary ICT competencies that meet the contemporary requirements of the labor market. Besides the subject-related and didactic competencies of teachers, ICT use and integration in the teaching (learning) process competencies that ensure learning-friendly environment while using ICT are becoming increasingly more relevant. After analyzing the documents of foreign countries, which regulate ICT competencies of teachers and researches conducted by scientists, the following areas of ICT competencies, necessary to the teachers, were identified: • Main ICT competencies. • Technological ICT competencies. • Competencies of ICT policy. • Competencies of ethics of ICT application. • Competencies of ICT integration to the subject. • Competencies of didactic methods, based on ICT use. • Competencies of managing the teaching (learning) process with ICT.

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8150
Updated:
2020-07-30 19:42:47
Metrics:
Views: 14    Downloads: 3
Export: