University as a provider of public electronic services : situation analysis and development tendencies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
University as a provider of public electronic services: situation analysis and development tendencies
Alternative Title:
Universitetas - viešųjų elektroninių paslaugų teikėjas: situacijos analizė ir vystymosi tendencijos
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2007, Nr. 1 (9), p. 167-178
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos Lietuvos universitetų žiniatinkliuose pateikiamos elektroninės viešosios paslaugos, apžvelgiama jų teikimo situacija, plėtros tendencijos. Taikant empirinius (analizė, palyginimas, apibendrinimas) socialinių tyrimų metodus, analizuojamos elektroninių viešųjų paslaugų atsiradimo ir vystymosi raida, jų plėtra, apibūdinama elektroninių viešųjų paslaugų samprata. Siekiant įvertinti elektroninių viešųjų paslaugų vartojimo situacija, anketiniu būdu apklausti keturių Lietuvos universitetų studentai ir Šiaulių universiteto dėstytojai. Tyrimas parodė, kad Lietuvos universitetų elektroninių viešųjų paslaugų perkėlimo į elektroninę terpę procesas vystosi sparčiai, tačiau ne visų universitetų elektronines viešosios paslaugos teikiamos efektyviai - trūksta nuoseklios informacijos, kai kuriais atvejais pasigendama informacijos prieinamumo, funkcionalumo. [Iš leidinio]

ENThis article deals with public electronic services presented on the websites of Lithuanian universities, the review of situation and development trends is given. Through the application of empirical methods (analysis, comparison, generalization) of social research, analysis on the rise and development process of public electronic and expansion is presented, as well as the concept of public electronic services is described. In order to evaluate the situation of the use of public electronic services, students from four Lithuanian universities and lecturers from Šiauliai university have been surveyed by means of questionnaire. The study showed that the transfer process of public electronic services of Lithuanian universities into the electronic media is developing rapidly, but not all universities provide public electronic services efficiently – there is a lack of consistent information, and in some cases, there is a lack of availability of information and functionality.

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18330
Updated:
2018-12-17 12:05:48
Metrics:
Views: 64    Downloads: 1
Export: