Veiksniai, darantys įtaką švietimo organizacijų ugdymo proceso kompiuterizavimui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Veiksniai, darantys įtaką švietimo organizacijų ugdymo proceso kompiuterizavimui
Alternative Title:
Factors that Have Significant Importance for School Computerization
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2005, Nr. 1 (5), p. 12-25
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTTyrimo aktualumą lemia tai, kad Lietuvoje ir kitose Europos šalyse sisteminės kaitos studijos yra santykinai naujas ir besiplėtojantis dalykas. Tyrimo problemą sudaro tai, kad taikomuosiuose tyrimuose, analizuojančiuose IKT diegimą mokykloje, dažnai gaunami prieštaringi rezultatai, jaučiamas fragmentiškumas. Tyrimo tikslas – ištirti veiksnius, veikiančius informacinių technologijų taikymą ugdymo procese Šiaulių miesto bendrojo lavinimo vidurinėse ir pagrindinėse mokyklose. Straipsnyje aprašomas tyrimo teorinis pagrindimas, imties charakteristikos ir metodologija, aptariami tyrimo rezultatai.Reikšminiai žodžiai: Išoriniai veiksniai veikiantys IKT taikymą; Vidiniai veiksniai veikinatys IKT taikymą; Švietimo organizacijos; Kompiuterizavimas; Informacijos technologija.

ENThe subject of the research were the factors that can positively impact on the process of the efficient use of computers in the educational process. The goal of the research was to analyse the ways ICT can be used in the process of teaching. The survey shows that existing environment is not positive in order to extend the usage of ICT in the process of education. Centralization and decentralization, the violation in the hierarchy order, management and decision making have significant importance for school development; it leaves every single school aside from the modernization process. The survey also states that educational programmes are not systematically used at schools. The main reason for occasional usage of such programmes occurs due to insufficient supply of computer software, low computer competence of teachers, and lack of ICT-related goals at school.

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/822
Updated:
2018-12-20 23:04:16
Metrics:
Views: 22    Downloads: 3
Export: