The Change of educational paradigm under the influence of ICT implementation : research on students' attitudes

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Change of educational paradigm under the influence of ICT implementation: research on students' attitudes
Alternative Title:
Edukacinės paradigmos kaita informacinių komunikacinių technologijų diegimo įtakoje: mokinių požiūrių aspektas
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2007, Nr. 3 (57), p. 54-65
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Edukacinė paradigma; IKT diegimo etapai; IKT poveikis; Nuostatos ir kompetencijos; Studentų vaidmenys; Attitudes and competence; Educational paradigm; Educational paradigma; ICT impact; ICT implementation; Student roles.
Keywords:
LT
IKT diegimo etapai; IKT poveikis; Nuostatos ir kompetencijos; Studentų vaidmenys; Ugdymas / Education.
EN
Attitudes and competence; ICT impact; ICT implementation; Student roles.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje sprendžiama mokslinė problema: kokią įtaką IKT diegimas viduriniame ugdyme turi edukacinės paradigmos kaitai? Straipsnis susideda iš trijų dalių. Pirmojoje dalyje ir pagrindžiamas teorinis tyrimo modelis. Antrojoje dalyje pateikiama IKT diegimo įtakos edukacinės paradigmos kaitai empirinio tyrimo duomenų – mokinių apklausos metu atskleistų IKT diegimo etapų ir edukacinės paradigmos kaitos požymių – analizė. Trečiojoje dalyje atskleidžiamas IKT diegimo etapų įtakos edukacinės paradigmos kaitai įrodymas ir pateikiama diskusija. Edukacinės paradigmos kaita suprantama kaip nuoseklus laipsniškas perėjimas nuo poveikio (tradicinės) paradigmos prie sąveikos (šiuolaikinės) paradigmos ir įžengimas į mokymosi (ateities) paradigmą. Remiantis pagrįstu tyrimo modeliu, sudaryta charakteristikų, kriterijų ir indikatorių matrica, kuria buvo naudojamasi atliekant empirinį tyrimą. Empirinio tyrimo tikslas – per mokinių požiūrių prizmę nustatyti, kuriame IKT diegimo etape yra mokyklos ir kokios edukacinės paradigmos požymiai jose dominuoja, bei atskleisti IKT diegimo etapų įtaką paradigmos kaitai. Apklausoje raštu, kuri buvo vykdoma 2007 metų sausio – vasario mėn., dalyvavo 447 vienuoliktųjų klasių mokiniai. Nustatyta, kad mokiniai vertina IKT diegimo etapus ir kokiame iš jų teigia esantys. Didesnioji dalis mokinių patvirtino, kad jų IKT naudojimas mokymuisi atitinka antrojo – taikymo etapo lygį, o šiek tiek daugiau nei pusė mokinių teigė yra pasiekę trečiojo ir ketvirtojo etapų lygį.

ENThis article presents the results of the empirical research on the evaluation of the influence of ICT implantation in secondary education on the change of educational paradigm. Having revealed the relationship between the ICT implantation stages and the particular educational paradigm in the theoretical model, the students' attitudes, activity and competences are researched according to the validated characteristics and criteria that enable to evaluate the paradigmical change under the influence of ICT implantation. The article deals with the analysis and discussion of the students' questionnaire data. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20105
Updated:
2018-12-17 12:07:00
Metrics:
Views: 13    Downloads: 2
Export: