Nukreipiantis Jungtinių Tautų Organizacijos vaidmuo viešojo administravimo raidos procesuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nukreipiantis Jungtinių Tautų Organizacijos vaidmuo viešojo administravimo raidos procesuose
Alternative Title:
Directive role of the United Nations in public administration development
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2008, Nr. 23, p. 7-15
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) veiklos formos, skatinant bendradarbiavimą viešojo administravimo srityje, pasaulio mastu apibendrinant įvairių valstybių bei institucijų patirtį šioje sferoje bei dalyvaujant gerosios patirties sklaidoje. Akcentuota, kad svarbiausios tokios veiklos formos yra: pasaulio viešojo sektoriaus analitinės apžvalgos bei atskiras viešojo administravimo kryptis ir problemas analizuojantys leidiniai; pasauliniai forumai, specializuotos konferencijos ir ekspertų pasitarimai; informacijos sklaida UNPAN tinklapyje. Analizuojant JTO 2007 m. liepos mėn. Vienoje surengto "Septintojo pasaulinio valdžios pertvarkos forumo: kuriant pasitikėjimą valdžia" medžiagą, parodyta, kad ši medžiaga gali padėti prognozuoti tolimesnes viešojo administravimo raidos tendencijas. [Iš leidinio]

ENThe article discusses forms of UN activity aimed to promote a cooperation in public administration by generalizing experiences of different states and institutions in this field and participating in good practice dissemination. The authors emphasize that the most important forms of such activity are: analytical reviews of public sector in different countries and publications analyzing certain issues and problems of public administration; global forums, dedicated conferences and expert meetings; spread of information through UNPAN website. By making the analysis of materials of the United Nations "Seventh Global Forum on Reinventing Government: Building Trust in Government" held in Vienna in July 2007, it is shown that this information can serve to forecast the future tendencies of public administration development. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17661
Updated:
2018-12-20 23:17:47
Metrics:
Views: 44
Export: