Darbo jėgos užimtumo tendencijos Šiaulių darbo biržos pavyzdžiu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo jėgos užimtumo tendencijos Šiaulių darbo biržos pavyzdžiu
Alternative Title:
Tendencies of the manpower employment according to the Šiauliai labour exchange
In the Journal:
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work.
EN
Manpower employement.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama problema, kad mažėjant nedarbui, vis aktualesniu tampa kokybinis darbo rinkos aspektas - darbo pasiūlos ir paklausos struktūros neatitikimas profesiniu, kvalifikaciniu, teritoriniu požiūriu; išryškėja verslo poreikius tenkinančios darbo jėgos stygiaus ir suderinamumo problema. Palaipsniui mažėja nedarbo lygio skirtumai tarp Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono bei atskirų seniūnijų. Tačiau žemas teritorinis gyventojų mobilumas neleidžia efektyviai panaudoti esamų darbo išteklių. Spartėjant techninei ir technologinei pažangai, vykstant struktūriniams pokyčiams ekonomikoje, darbo jėgai bus vis sunkiau prisitaikyti prie pokyčių darbo paklausos struktūroje, tai bus ypač sunku ilgalaikiams bedarbiams, kurie sudaro apie ketvirtadalį registruotų bedarbių. Taigi viena didžiausių problemų integruojant darbo biržos žmogiškuosius išteklius į darbo rinką - žema bedarbių kvalifikacija. Todėl būtina tobulinti profesinio rengimo ir perkvalifikavimo sistemą. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes the research issue that when unemployment declines, the qualitative aspect of labour market (the misbalance in labour supply and demand structure from occupational, qualifying and theoretical viewpoint) becomes more topical issue. The core of the problem is the lack and compatibility of labour force that meets the requirements of business. The biggest problem while integrating human resources of Labour Exchange is low qualification of unemployed people. Therefore it is necessary to improve the system of vocational training and re-skilling. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14531
Updated:
2018-12-17 12:12:41
Metrics:
Views: 15    Downloads: 7
Export: