Kintamas viešojo administravimo žmogiškųjų išteklių vaidmuo šiuolaikiniuose demokratijos vystymo procesuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kintamas viešojo administravimo žmogiškųjų išteklių vaidmuo šiuolaikiniuose demokratijos vystymo procesuose
Alternative Title:
Changing role of public administration human resources in processes of contemporary democracy development
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2008, Nr. 23, p. 78-87
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami kintamo viešojo administravimo žmogiškųjų išteklių vaidmens aspektai šiuolaikiniame demokratijos vystymo kontekste. Pabrėžiamas santykis tarp reikalavimų žmogiškiesiems ištekliams ir jų veiklai bei demokratijos ypatybių. Pateiktoje analizėje akcentuojama tai, kad viešojo administravimo organizacijų darbuotojai įsilieja į viešosios politikos įgyvendinimą kaip įrankiai demokratizacijos procesams užtikrinti ir tęsti. Straipsnyje plėtojama dviguba idėja: viena vertus, viešojo administravimo žmogiškieji ištekliai yra aktyviai įtraukiami į demokratijos kūrimo, tinkamų sąlygų jai sudarymo ir nuolatinio stiprinimo bei vystymo procesus, kita vertus, pati demokratija veikia viešojo administravimo organizacijų ir jų darbuotojų veiklą per demokratines vertybes ir jų sistemą. [Iš leidinio]

ENThe general framework of the article is the analysis of aspects of the rotational role of public administration human resources in the contemporary democracy development and its processes. It pays attention to the interplay between the requirements of human resources activities and the democracy references. The analysis provided in the paper emphasizes, that the personnel of public administration organizations integrates into public policy implementation as tools for warranty and continuation of democratization processes. The main result of this article is a double-sided idea, that human resources are involved in establishment, determination, consolidation and development processes of democracy; from the other side, democracy makes a great impact on public administration human resources through democratic values and their system. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17667
Updated:
2018-12-17 12:16:57
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: