Monografija apie bibliofilą Petrą Jakštą : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Monografija apie bibliofilą Petrą Jakštą: recenzija
Alternative Title:
A Monograph about Bibliophile Petras Jakštas
In the Journal:
Knygotyra. 2004, t. 43, p. 219-223
Recenzuojama knyga: Knygos kultūros karininkas / Domas Kaunas Vilnius : Valstybės žinios, 2004. 203 p.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama Domo Kauno biografistinė monografija apie bibliofilą ir tarpukario Lietuvos karininką Petrą Jakštą Knygos kultūros karininkas. Monografijoje, kurią sudaro 14 gausiai iliustruotų skyrių, autorius stengiasi suvokti P. Jakšto asmenybę „kaip daugiareikšmę permainingo XX a. figūrą“, ,,kaip lygiavertį kitų Baltijos regiono šalių knygos kultūros reprezentantą“. Autoriui tai pavyksta ne tik dėl jo asmeninės pažinties su herojumi, kurio gyvenimas buvo kupinas įtampos ir akibrokštų, bet ir išskirtinio gebėjimo mokslinę refleksiją derinti su intriga. D. Kaunas nedėsto sausų faktų ir nespraudžia jų į nelanksčias schemas, bet atskleidžia kontroversijų kupinus herojaus gyvenimo epizodus, dažnai primenančius detektyvines istorijas, ir taip intriguoja skaitytoją nuo pirmųjų knygos puslapių. Savo pasakojimą autorius papildo daugybės archyvinių šaltinių duomenimis ir liudininkų pasakojimais. Aptardamas knygų platinimo ir skaitymo ypatybes sovietinėje Lietuvoje, rekonstruodamas P. Jakšto biblioteką teminiu ir kalbiniu požiūriu autorius remiasi knygotyros metodologija. Pažymėtina, kad monografijoje daug rašoma apie neseną, daugelio atsimenamą istorijos laikotarpį, kurio istorikai dar nėra deramai įvertinę ir ištyrinėję. Knygos tekstas gerai suręstas, įdomiai pateiktas, kai kada skaitomas kaip detektyvas, nors neabejotinai priskirtinas prie mokslinio žanro, nes atskleidžiama plati istoriografinė panorama, gausiai naudojami archyviniai šaltiniai. D. Kauno knyga – neeilinis įnašas į knygotyros ir biografistikos aruodus. Jie pasipildė veikalu, atskleidžiančiu primirštos asmenybės tragišką, tačiau labai prasmingą, paskirtą bibliofilijai kaip kūrybai, gyvenimą.Reikšminiai žodžiai: Biografistika; Bibliofilija; Asmeninės bibliotekos.

ENThis book review discusses Domas Kaunas‘ biographical monograph about bibliophile and interwar Lithuanian soldier Petras Jakštas’ Soldier of Book Culture. In this monograph, which is comprised of 14 richly illustrated chapters, the author attempts to understand Petras Jakštas the person “as a significant figure of the changing 20th century”, “as an equal to other figures of book culture in other countries of the Baltic region”. The author also manages to do this not only due to his personal acquaintance with the hero, whose life was full of pressure and reproach, but an exceptional talent to blend scientific reflection with intrigue. Domas Kaunas doesn’t lay out dry facts and doesn’t thrust them into an inflexible framework, but reveals the episodes of this hero‘s life that was full of controversy, often reminding one of a detective story, and creates so much intrigue for the reader from the very first page of the book. The author supplements his narrative with a number of stories from witnesses and data from archival sources. The author uses book research methodology in discussing the special features of book distribution and reading in Soviet Lithuania, and reconstructing the thematic and language viewpoint of Petras Jakštas’ library. It is noteworthy, that in the monograph much is written about a period of history that occurred not long ago and which many remember, but which historians still have not evaluated and researched fully. The book is an extraordinary contribution to the resources of book research and biographical writing.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
  • Dviese literatūros sūpuoklėse : Kazys Puida ir Vaidilutė / Vytautas Kubilius. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. 183 p.
  • Knygos / Petras Jakštas ; parengė, įvado straipsnį ir paaiškinimus parašė Domas Kaunas. Vilnius : Petro ofsetas, 2003. 169 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7476
Updated:
2018-12-17 11:20:39
Metrics:
Views: 19    Downloads: 1
Export: