Rankraštinio ir spaudos paveldo sklaida socialinėje aplinkoje : Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rankraštinio ir spaudos paveldo sklaida socialinėje aplinkoje: Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga
In the Book:
Mažosios Lietuvos kultūros paveldas / Domas Kaunas (sudarytojas ir ats. redaktorius). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. P. 148-182
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mažoji Lietuva; Vertybės, kilnojamosios; Spauda; Rankraščiai; Paveldas; Bibliofilija; Bibliofilai; Prekyba; Kolekcijos; Knygos.
Keywords:
LT
Bibliofilai; Bibliofilija; Knygos / Books; Kolekcijos; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Mažoji Lietuva; Prekyba. Prekybos tinklas / Trade. Distributive trades; Rankraščiai / Manuscripts; Spauda / Press; Kultūros politika / Cultural policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama Mažosios Lietuvos rankraštinio ir spaudos paveldo sklaida šiandieninėje socialinėje aplinkoje: jos paskatos, būdai , telkiniai, dalyviai, vartotojai, poreikiai ir galimybės. Tokį tyrimą lėmė senkantys paveldo ištekliai ir dėl prasto finansavimo sutrikusi paveldo institucinio komplektavimo sistema. Tyrimo objektas: a) dokumentai (administracinio ir teisinio pobūdžio); b) korespondencija (asmeninė ir dalykinė); c) kūrybos rankraščiai (atsiminimai, meniniai ir moksliniai veikalai); d) ikonografija; e) filokartija; f) kartografija; g) knygos; h) periodika. Paveldo sklaidos socialine aplinka – visuomenės dalis, turinti privatinės nuosavybės teisių ir juo suinteresuota. Dokumentų, rankraščių, spaudos leidinių turėjimas siejamas su gyventojų asmeninėmis bibliotekomis, rinkiniais ir kolekcijomis, antikvarine ir bukinistine prekyba. Nustatyta, kad Mažosios Lietuvos kultūros paveldas išsaugojo savitumą, jo svarba ir poreikis nepaliaujamai augs. Paveldo tyrimų plėtrą ir aspektų įvairovę lemia įvairios priežastys: a) jis praranda ryšį su prigimtine aplinka; b) didėja jo sklaida socialinėje aplinkoje; c) intensyvėja jo kolekcionavimo procesas; e) jis integruojamas į bendrąjį, taip pat ir lietuvių kultūros paveldą; f) internacionalizuojama paveldo rinka. Tyrimų sėkme labai priklausys nuo mokslininkų tarptautinio bendradarbiavimo, nors interesų sklaida išliks gana didelė. Didėja paveldo turėtojų valstybių, ypač Lietuvos, Vokietijos ir Rusijos atsakomybė. Jos turi užtikrinti, kad Mažosios Lietuvos rašytinis ir spaudos paveldas būtų apsaugotas fiziškai, laisvai prieinamas jo tyrėjams, moderniomis priemonėmis populiarinamas visuomenėje ir nepakitusia forma perduotas ateities kartoms. [Iš leidinio]

ENThis article discusses the dissemination of the manuscript and printed literature heritage of Lithuania Minor in today‘s social environment: its stimulus, methods, its collected material, participants, users, needs and possibilities. Such research was greatly influenced by wasted heritage resources and system of institutional structure for preserving cultural heritage that is hampered by poor financing. The object of this research: a) documents (of an administrative and legal nature); b) correspondence (personal and official); c) manuscripts of original work (recollections, artistic and scientific works); d) iconography; e) postcards; f) cartographic maps; g) books; and h) periodicals. The social environment of the spread of heritage is a part of society, having rights of private ownership and have personal interests invested in it. The possession of documents, manuscripts, and printed publications is bound together with personal libraries, collections, and the sale of objects from antique and second-hand shops. The cultural heritage of Lithuania Minor has preserved its individual character, and its importance and need will continuously grow. The spread of heritage research and variety of aspects is influenced by various reasons. The responsibility of countries having this heritage, especially Lithuania, Germany and Russian, is growing. They must put safeguards in place so the written and printed heritage of Lithuania Minor is preserved, freely accessible to researchers, popularised by modern means in society and handed down to future generations.

ISBN:
9986-19-956-5
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1934
Updated:
2013-04-28 15:34:36
Metrics:
Views: 34
Export: