Senieji Veprių bažnyčios Kryžiaus kelio paveikslai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senieji Veprių bažnyčios Kryžiaus kelio paveikslai
In the Book:
Vepriai / vyriausiasis redaktorius Venantas Mačiekus. Vilnius: Versmė, 2010. P. 854-858. (Lietuvos valsčiai ; kn. 19)
Keywords:
LT
Josefas von Fiurichas; Vepriai; Lietuva (Lithuania); Dailė / Art; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTXIX a. pabaigoje Veprių bažnyčios Kryžiaus kelią sudarė 14 paveikslų, kurie XX a. buvo išblaškyti. Straipsnio autorei pavyko atpažinti dar vieną Veprių bažnyčios Kryžiaus kelio ciklo stotį, atrastą Lietuvos nacionalinio muziejaus fonduose. Taigi straipsnyje bandoma rekonstruoti Veprių bažnyčios Kryžiaus kelio ciklą. Veprių bažnyčios Kryžiaus kelio paveikslai nutapyti nežinomo profesionalaus dailininko, dirbusio XIX a. antroje pusėje ir XX a. pradžioje Lenkijoje ar Lietuvoje. Tapytojui turėjo įtakos romantizmo idėjos, taip pat krikščioniško dailininkų sambūrio, vadintų nazarėnais, suformuota religinio atvaizdo samprata. Veprių bažnyčios paveikslų tapytojui buvo žinomas konkretus, nuo XIX a. visoje katalikiškoje Europoje paplitęs Kryžiaus kelio pavyzdys – tai vokiečių tapytojo Josefo von Führicho Jėzaus Kančios ciklas iš Vienos Šv. Jono Nepomuko bažnyčios. Šio ciklo graviūros veikiausiai yra tyrinėjamų paveikslų pirmavaizdis. Daugumoje Veprių bažnyčios stočių dailininkas atkartojo Führicho kompozicijų schemas. Likusios stotys sukurtos pagal kitus pirmavaizdžius arba savitai interpretuotos. Lietuvos bažnyčiose yra daug Führicho tapytų kopijų, meistriškų ir primityvesnių kartočių. Jų kontekste Veprių bažnyčios ciklas išsiskiria ne tik savitais intarpais, interpretaciniais elementais, bet ir menine išraiška, tapysenos maniera, suteikiančia Kančios dramos atvaizdams gyvasties bei įtaigos. Šis ciklas papildo romantizmo stilistikos profesionalios religinės tapybos paveldą.Reikšminiai žodžiai: Josefas von Fiurichas; Kryžiaus kelio paveikslai; Kryžiaus kelio stotys; Lietuvos dailė; Paveikslų ciklas; Sakralinė dailė; Vepriai; Veprių bažnyčia; XIX-XX a. Lietuvos bažnytinė dailė, Jose van Fuchricho tapybos sekiniai; Copies of Jose van Fuhrich paintings; Cycle of painting; Joseph von Fuhrich; Lithuanian Religious art of the 19-20th c; Lithuanian art; Paintings of the Way of the Cross; Sacred Art; Stations of the Way of the Cross; The Way of the Cross Station; Vepriai; Vepriai Church.

ENAt the end of the 19th century, the Stations of the Cross in Vepriai Church consisted of 14 paintings, which were scattered in the 20th century. The author managed to recognise one more Station of the Cross pertaining to Vepriai Church, found in the funds of the National Museum of Lithuania. So, attempts are made in the article to reconstruct the series of the Stations of the Cross in Vepriai Church. The paintings of the Stations of the Cross in Vepriai Church were painted by an anonymous professional painter, who worked in Poland or Lithuania in the second half of the 19th century and at the start of the 20th century. The painter was influenced by the ideas of romanticism and the conception of religious reflection formed by the movement of Christian artists, called Nazarenes. The author of the paintings in Vepriai Church knew the specific example of the Stations of the Cross, which was predominant in entire Catholic Europe from the 19th century, the series of the Martyrdom of Jesus by German painter Joseph von Führich from the Church of St. John of Nepomuk in Vienna. The engravings of this series probably are prototypes of the studied paintings. The artist repeated the schemes of Führich’s compositions in most of the Stations in Vepriai Church. The remaining stations were created in accordance with other prototypes or interpreted in his own way. There are a lot of excellent and more primitive copies of Führich’s paintings in Lithuanian churches. The series in Vepriai Church distinguished in this context not only by unique inserts, interpretational elements but also by artistic expression, the painting style, which provides the reflections of Christ’s drama with life and suggestibility. This series contributes to the Romanticism heritage of professional religious art.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11917
Updated:
2013-04-28 17:22:38
Metrics:
Views: 26
Export: