Gender, kurio nėra Lietuvos lyčių studijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gender, kurio nėra Lietuvos lyčių studijose
Alternative Title:
Gender that does not exist in Lithuanian gender studies
In the Journal:
Lyčių studijos ir tyrimai. 2006, 2, p. 111-116
Keywords:
LT
Vertimas / Translation.
Summary / Abstract:

LTDarbo tikslas – atkreipti dėmesį ne tiek į gender sąvokos ignoravimą Lietuvos akademinės kalbos diskurse, kiek į šios sąvokos neadekvatų vertimą į lietuvių kalbą. Gender iki šiol yra ginčijama sąvoka, įvairiai traktuojama skirtingose feministinėse teorijose. Tačiau dabartiniai socialiniai mokslai jau aiškiai skiria sex (liet. lytis) ir gender (liet. giminė). Darbe nesiūlomas lietuviškas termino gender atitikmuo. Svarstant vertimo problemas pažymima, kad jeigu tekstas suprantamas kaip diskursinės veiklos produktas, tai net originaliame autoriaus tekste žodžiai (terminai) įgauna naujas reikšmes, dėl to daugelio terminų tiesiog neįmanoma adekvačiai išversti į gimtąją vertėjo kalbą. Sociologinės teorijos požiūriu lytis ir gender priklauso skirtingoms socialinio pažinimo tradicijoms. Lytis yra pozityvistinės (esencialistinės) koncepcijos socialinės tikrovės pažinimo kategorija. O gender – tai konstrukcionistinės koncepcijos, interpretuojančios socialinę tikrovę, kategorija, ji apibūdinama kaip socialinė konstrukcija. Gender teorijos (feministinė socialinio konstrukcionizmo koncepcija) atstovų kritika nukreipta prieš biologinį determinizmą, t.y. esencialistinį (posityvistinį) lyties supratimą ir feministinį gender supratimą kaip kultūrinį ar socialinį lyties koreliatą. Gender teorija iš esmės prieštarauja ir pozityvizmui, ir ortodoksiniam feminizmui. Dabartiniame sąvokos raidos etape gender yra bet kas, tačiau tik ne lytis. Taigi nurodant į socialinio konstrukcionizmo koncepciją žmonių santykių socialiniame kontekste reikia vartoti gender ar bent lietuvišką atitikmenį – giminę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Gender; Giminė; Lytis; Feministinė savikritika; Adekvatus vertimas.

ENThe article is devoted to encourage a scientific discussion about using the both terms lytis – sex and gender in Lithuanian academic language or at least to pay more attention to that issue. The present translation of both terms into only lytis – sex often leads up to misrepresenting the meanings of the original terms. It is noted that according to the feminist philosopher Rosi Braidotti gender “is a culture-specific term and consequently untranslatable”. From the point of view of sociological theory categories of sex and gender belong to the different traditions of social knowledge. Sex is a category of essentialist (positivistic) approach to the explanation of social reality. Meanwhile gender is a category of constructionist approach to the interpretation of social reality and is defined as a social construct. It is stressed that criticism of the feminist gender theory is directed against both a biological determinism i.e. an essentialist notion of the sex and a feminist notion of gender as the cultural or social correlates. It is argued that distinction between both terms lytis – sex and gender in women’s and gender studies, and attention to the history of the term gender helps the most adequate in meaning translation of English political and scientific phraseology into Lithuanian language. [From the publication]

ISSN:
1822-6310
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9468
Updated:
2018-12-20 23:11:26
Metrics:
Views: 56    Downloads: 14
Export: