Okupantai ir kolaborantai : pirmoji sovietinė okupacija (1940-1941)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Okupantai ir kolaborantai: pirmoji sovietinė okupacija (1940-1941)
Publication Data:
Vilnius : Margi raštai, 2007.
Pages:
607 p
Series:
Totalitarinių režimų nusikaltimai Lietuvoje. Sovietinė okupacija; t. 3
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė / Ronaldas Ručinskas — Nusikalstamos okupacinės politikos sistema. Okupacinių politinių ir visuomeninių struktūrų vaidmuo ir kolaboravimas su jomis 1940-1941 m. / Nijolė Maslauskienė — Pratarmė — Istorinės literatūros ir šaltinių apžvalga — Lietuvos valstybės institucijų naikinimas ir deformacija okupuotoje Lietuvoje 1940 m. birželio 15 - liepos 23 d. — Sovietinės politinės sistemos pradų diegimas Lietuvos SSR 1940 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. — Okupacinės politikos sistemos sudarymas ir krašto administracijos pertvarkymas sovietiniais pagrindais 1940-1941 m. — LSSR politinių ir administracinių struktūrų vaidmuo įgyvendinant okupacinę politiką — Išvados — Priedai / Attachments — Okupacinės represinės struktūros Lietuvoje ir kolaboravimas su jomis 1940-1941 m. / Inga Petravičiūtė — Istoriografija — Nusikalstamos okupacinės politikos sistemos įkūrimo Lietuvoje prielaidos — Okupacinės policinės (represinės) struktūros Lietuvoje 1940-1941 m. — Kolaboravimas su sovietiniais represiniais organais — Išvados — Šaltiniai ir literatūra — Priedai / Attachments — Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti išvados — Tekstai anglų kalba / Texte in English.
Keywords:
LT
Nusikaltimai žmogiškumui / Crime against humanity.
Summary / Abstract:

LTKnygoje spausdinamos dvi studijos, skirtos trumpam, bet dar mažai tyrinėtam tragiškam XX a. Lietuvos istorijos tarpsniui nušviesti. Vienoje iš jų tyrinėjama okupacinės politikos sistema, kitoje – represinių struktūrų organizavimas ir funkcionavimas. Kartu, remiantis konkrečiais faktais ir dokumentais, plačiai nušviečiami kolaboravimo su okupacine valdžia nusikalstami atvejai. Nemažą knygos dalį sudaro archyvinių dokumentų publikacijos. Tekstai spausdinami lietuvių ir anglų kalbomis. „Nugalėjus nacistinę Vokietiją, režimas ir jo ideologija buvo visuotinai pasmerkti ir įvertinti. Civilizuotame Vakarų pasaulyje santykis su šiuo režimu ir įvykdytais nusikaltimais, ypač holokaustu, įgavo universalią prasmę. Kitaip nei nacistinis, s0vietinis totalitarinis režimas, kuris kartu su naciais pradėjo kruviniausią žmonijos istorijoje karą ir vykdė nežmoniškas represijas prieš savo ir užgrobtų teritorijų gyventojus, gyvavo dar ilgus dešimtmečius. O kai komunistinis režimas modifikavosi ir formaliai subyrėjo, jis buvo tarytum užmirštas. Kartu buvo užmiršta ir neįvertinta nusikalstama ideologija, žiaurūs nusikaltimai, užmirštos režimo aukos.“ (ištrauka iš Pratarmės).Reikšminiai žodžiai: LSSR; LKP nacionalinė politika; NKGB; Kolaboravimas.

ENThe book publishes two studios aimed to highlight short but poorly researched tragic period from the history of Lithuania of the 20th century. One of them studies the system of occupational politics, the other focuses on organisation and functioning of repressive structures. Together, based on certain facts and documents, they widely highlight criminal cases of collaboration with the occupational government. The major part of the book consists of the publications of archive documents. Texts are printed in Lithuanian and English languages. “After fighting the Nazi Germany, the regimen and its ideology were publicly assessed and denounced. The relationship with the regimen and its criminals, especially holocaust, got a universal meaning in civilised Western world. Differently from Nazi, soviet totalitarian regimen, which initiated the bloodiest war in the history of humankind and together with the Nazis performed antihuman repressions against inhabitants of territories occupied, lived long decades. When communist regimen was modified and formally collapsed, it was sort of forgotten, together with forgotten and unevaluated criminal ideology, violent criminals, and victims of regimen” (the extract from the Preface).

ISBN:
9789986093244
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8705
Updated:
2020-09-25 20:29:24
Metrics:
Views: 98
Export: