Romantic love, sex and marriage Lithuania style

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Romantic love, sex and marriage Lithuania style
In the Journal:
Journal of Baltic studies. 2006, vol. 37, no. 4, p. 412-441
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth.
Summary / Abstract:

LTPaskutinės tarpkultūrinės studijos atskleidžia, kad seksualinis liberalumas Baltijos šalyse yra kultūriškai priimtas, palaikomas ir praktikuojamas. Atkreiptas dėmesys į šių studijų trūkumus, ir tiriant lietuvių romantiškos meilės sampratas ir praktikas bei siūlant kultūrinį romantinės meilės modelį pasitelkiamas išsamesnė daug metodų apimanti perspektyva. Parodyta, kad jauni suaugę lietuviai linkę į romantišką meilę žvelgti kaip į pradinį ir laikiną „svajojimo“ etapą meilės santykiuose. Šis etapas yra atskiriamas nuo paprasto gyvenimo ir yra labai „poetiškas“, tačiau baigiasi arba išsiskyrimu arba transformaciją į „realią“ arba „tikrą“ meilę. Romantiška meilė, kaip poetiška ir laikina meilės forma, paprastai išgyvenama tuo metu, kai vyrai ir moterys rūpinasi karjera. Taigi, jauni suaugę lietuviai gali priimti seksualinio-romantiško liberalumo vertybes tuo metu. Kai tik pasirūpina karjera, jie greičiausiai linkę užsiimti vedybų reikalais. „Tikra“ labiau nei „romantiška“ meilė tada tampa pasirinkimo pagrindu sėkmingai santuokai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Romantinė meilė; Vedybos; Jaunimas; Romantic love; Marriage; Youth.

ENThe latest intercultural studies reveal that sexual liberality is culturally acceptable, supported and practiced in the Baltic States. The article draws attention to the shortcomings of these studies and applies an interdisciplinary perspective to examine the Lithuanian understandings and practices of romantic love and to build a cultural model of romantic love. The article shows that young adult Lithuanians tend to view romantic love as an initial and a temporary phase of “dreaming” in intimate relations. This phase is different from the ordinary life and very “poetic”; however, it ends in either the separation or the transformation to the “real” or the “true” love. Romantic love, as a poetic and temporary form of love, is usually experienced at the time when men and women are making careers. Thus, young adult Lithuanians can accept the values of sexual-romantic liberality at that time. As soon as they take care of their careers, they usually tend to marry. The “true” love, as opposed to the “romantic” love, becomes the basis for choosing a successful marriage.

ISSN:
0162-9778; 1751-7877
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7003
Updated:
2020-07-21 19:06:12
Metrics:
Views: 329
Export: