Population displacement in the Baltic region in the Twentieth century: from ‘refugee studies’ to refugee history

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Population displacement in the Baltic region in the Twentieth century: from ‘refugee studies’ to refugee history
In the Journal:
Journal of baltic studies. 2007, Vol. 38, no. 1, p. 43-60
Keywords:
LT
Pirmas pasaulinis karas; Antras pasaulinis karas; pabėgėliai; gyventojų perkėlimas; asmeninis liudijimas; Baltijos regionas.
EN
WWI; WWII; refugees; population displacement; personal testimony; Baltic region.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje yra analizuojama baltų migracija, ypatingą dėmesį skiriant priverstinei migracijai. Ši analizė siejama su kur kas platesniais komparatyviniais ir metodologiniais aspektais pabėgėlių istorijos kontekste. Pirmasis ir Antrasis pasauliniai karai buvo labai svarbūs faktoriai pabėgėlių istorijoje. Latvių patriotiškai nusiteikusi inteligentija siekė, kad latvių pabėgėliai nebūtų pasklidę po visą pasaulį, neturėdami jokio kontakto su tėvyne. 1916 m. Krasnojarske Latvijos pabėgėlių organizacijų delegatai surengė konferenciją, kurioje nuskambėjo vienintelis tikslas - tėvynainiai turi grįžti į Latviją, nes Sibiras buvo tik laikina gyvenamoji vieta. 1931 m. Rapolas Skipitis įkūrė Draugiją užsienio lietuviams remti. Visa tai buvo daroma, kad tėvynainiai užsienyje neprarastų kultūrinių ryšių su tėvyne. Pirmojo pasaulinio karo metu, skirtingai nuo antrojo, daugelis pabėgėlių nebuvo įkalinami. Antrojo pasaulinio karo metu deportuoti asmenys buvo apgyvendinami "specialiose gyvenvietėse", kuriose buvo priversti dirbti vergovinėmis sąlygomis. Svarbus klausimas buvo pabėgėlių identiteto problema. Pabėgėlių istorijai tirti yra naudingi ne tik pabėgėlių dienoraščiai ar gyvenimo aprašymai, bet ir korespondencija, atskleidžianti pabėgėlių gyvenimo svetimoje šalyje ypatumus.

ENThis article explores how Baltic migration, and particularly the experience of forced migration, relates to broader comparative and methodological issues and debates in the emerging field of refugee history. Attention is given to the impact of two world wars and their aftermath in the Baltic, with particular emphasis on the ways in which refugees from the Baltic and elsewhere have related their experiences. The article concludes by drawing attention to the multiple readings of population displacement that historians need to entertain. [From the publication]

ISSN:
0162-9778; 1751-7877
Related Publications:
Lietuvos gyventojų trėmimai 1940-1941, 1945-1953 metais : disertacija / Eugenijus Grunskis. Vilnius, 1996. xvii, 244 lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17182
Updated:
2020-07-21 19:06:12
Metrics:
Views: 52
Export: