Jaunesniojo mokyklinio amžiaus moksleivių, turinčių klausos sutrikimų, savęs vertinimo ir vidinės darnos ypatumai.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunesniojo mokyklinio amžiaus moksleivių, turinčių klausos sutrikimų, savęs vertinimo ir vidinės darnos ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of self-assessment and a sense of inner harmony of primary school pupils with hearing disorders
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 68, p. 259-265
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami moksleivių, turinčių klausos sutrikimų, savęs vertinimo ir vidinės darnos ypatumai lyginant juos su to paties amžiaus moksleiviais, neturinčiais klausos sutrikimų. Šiuo tikslu ištirta 50 kurčiųjų ir tiek pat girdinčiųjų moksleivių taikant savivertės ir vidinės darnos tyrimo metodikas. Gauti rezultatai rodo, kad kurtiems vaikams būdingas geresnis bendras savęs vertinimas ir savęs vertinimas pagal parametrus „darbštus“, „protingas“ ir „draugiškas“ palyginus su moksleiviais, neturinčiais klausos sutrikimų. Kurčiųjų vaikų vidinė darna nėra mažesnė nei girdinčiųjų, tačiau jie mažiau pasitiki savimi. Mokslinės literatūros analizė ir empirinio tyrimo metu gauti rezultatai leidžia daryti išvadą, kad ugdant kurčiuosius svarbu stiprinti jų pasitikėjimą savimi, formuoti adekvatų požiūrį į save ir savo negalę, akcentuojant privalumus ir lavinant gabumus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Jaunesnysis mokyklinis amžius; Klausos sutrikimai; Savęs vertinimas; Vidinė darna.

ENThe article deals with the peculiarities of self-assessment and a sense of inner harmony of primary school pupils with hearing disorders as compared them with the pupils of the same age who are not hearing impaired. For this purpose 50 deaf children and the same number of healthy children were investigated applying methods of self-assessment and a sense of inner harmony. The results obtained show that better self-assessment and self-assessment according to the parameters “diligent”, “intelligent” and “friendly” is characteristic of the children with impaired hearing as compared with the children who are not hearing impaired. Inner harmony of deaf children is worse than that of healthy children; however, they have lower self-confidence. The analysis of scientific literature and the results obtained during the empirical investigation enables the conclusion to be drawn that in educating deaf children it is important to strengthen their self-confidence, formulate an adequate attitude towards oneself and one’s disability by accentuating advantages and developing abilities.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8416
Updated:
2018-12-17 11:10:01
Metrics:
Views: 50    Downloads: 8
Export: