Training of researchers in education at a Technological University : a case study of Kaunas University of Technology

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Training of researchers in education at a Technological University: a case study of Kaunas University of Technology
Alternative Title:
Training of researchers in education at a Technological University as a facilitator of a new learning culture: a case study of Kaunas University of Technology
In the Book:
Notes:
Pranešimas taip pat skaitytas 2003 spalio 2-3 d. Norvegijoje vykusioje UNIQUAL konferencijoje.
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTŠiuo metu žmonija išgyvena didžiulių permainų laikotarpį. Informacijos amžius pastūmėjo daugelio šalių bendruomenes pereiti į naują gyvenimo kokybę. Darbo pobūdis taip pat keičiasi: dabar yra akcentuojamas darbo atlikimas, kurį yra sunkiau apibūdinti nei darbą, turintį nustatytas veiklas bei pareigas, o aukštasis mokslas yra siejamas su žiniomis bei darbuotojų švietimu. Šie informacijos amžiaus bei žinių visuomenės reikalavimai apsunkino individą, kuris per vieną dieną gali pavirsti iš aukštos kokybės profesionalo į nepritampantį atsilikusį darbuotoją. Buvo manoma, kad mokymosi visą gyvenimą sąvoka leis spręsti iškilusias problemas tokiomis ugdymo priemonėmis, kurios įgalins individą įgyti reikalingas žinias bei kompetencijas. Tačiau formali švietimo sistema, bandydama tai padaryti, susiduria su sunkumais. Individas į formalų švietimą paprastai yra įtraukiamas ne ilgiau kaip vienam trečdaliui jo gyvenimo, nepriklausomai nuo to, kaip gerai ar efektyviai yra reorganizuojama švietimo sistema. Studijoje yra paliečiami šie klausimai: 1. Koks yra dabartinis švietimo tyrėjas? 2. Kas labiausiai skatina bei varžo švietimo tyrėjų ruošimą? 3. Technologijos universitetas: ar tai geriausia vieta švietimo doktorantų rengimui? 4. Atvejo studija: Kauno technologijos universitetas. Pirmos trys problemos taip pat gali būti laikomos KTU atvejo studijos dalimi, kadangi šio universiteto Švietimo studijų instituto tyrėjų grupės vystymasis prasidėjo nuo minėtų problemų analizės, bandant atsakyti į šiuos klausimus.Reikšminiai žodžiai: Rengimas; Tyrėjai; Training; Researchers.

ENCurrently the humankind is going through a period of huge changes. The information age has encouraged many national communities to move to new quality of life. The nature of work is also changing: now the focus is on work performance which is more difficult to define than work with set functions and duties and higher education is linked with knowledge and education of employees. These requirements of the information age and knowledge society have become a burden on the individual who in one day can transform from a high-quality professional into a unneeded worker lagging behind the progress. The concept of life-long learning has been thought to allow solving the problems arising with the help of educational tools which will enable the individual to acquire knowledge and competences needed. However, the formal educational system trying to do that faces difficulties. The individual is usually involved in formal education for no longer than for one third of their life irrespective of how well or efficiently the educational system is being reorganised. The study touches upon the following questions: 1. What is a modern educational researcher? 2. What is the main incentive and the main barrier in training of educational researchers? 3. University of technology: is it the best place for training post-graduates in education? 4. Case study: Kaunas University of Technology. The first three problems can also be deemed a part of the KTU case study as development of a group of researchers of the Educational Studies Institute of this university started from analysis of the above problems trying to answer these questions.

ISBN:
8279230300
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10004
Updated:
2020-03-09 11:37:52
Metrics:
Views: 16
Export: