Studenčių fizinės saviugdos prielaidos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studenčių fizinės saviugdos prielaidos
Alternative Title:
Annahmen zur physischen Selbstentwicklung der Studentinnen
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 42, p. 164-172
Keywords:
LT
Kūno kultūra ir sportas / Physical training and sports; Ugdymas / Education; Kūno kultūra / Physical training.
Summary / Abstract:

LTSaviugda kaip ugdymo tęsinys ir aukščiausias savarankiškumo lygmuo reikalauja ne tik tam tikro pasirengimo, bet ir stiprios motyvacijos, nes pati asmenybė kelia sau tikslus ir pati juos realizuoja. Straipsnyje siekta ištirti pirmakursių studenčių kūno kultūros motyvacinę vertybinę sferą ir nustatyti pasirengimo savarankiškai fizinei veiklai lygį kaip prielaidas jų fizinei saviugdai. Tyrimu siekta apibūdinti studenčių požiūrį į kūno kultūrą, atskleisti fizinio aktyvumo motyvus, fizinės saviugdos įgūdžius ir įpročius. Tyrime dalyvavo 522 Vilniaus pedagoginio universiteto pirmakursės. Nustatyta, kad įstojusių į Vilniaus pedagoginį universitetą pirmakursių požiūris į kūno kultūrą yra teigiamas ir atskiruose fakultetuose nesiskiria, bet tik nedidelė dalis tirtųjų reguliariai lankė sporto, šokių būrelius, reguliariai sportavo savarankiškai. Studentės teisingai suvokia kūno kultūros ir fizinio aktyvumo reikšmę savo sveikatai ir savo asmenybės tobulinimui, tačiau turi nepakankamą fizinės saviugdos poreikį ir tam reikalingų įgūdžių stygių. Svarbiausiu motyvu būti fiziškai aktyvioms merginos pripažįsta siekį gerai jaustis, būti sveikoms, tik kas trečia pirmakursė yra patenkinta savo fizine būkle. Nustatytas gana stiprus ryšys tarp mėgiamų sporto šakų ir savo gebėjimų tose sporto šakose vertinimo, todėl galima teigti, kad merginos mėgsta tai, ką moka. Tyrimai parodė, kad dauguma pirmakursių stokoja elementarių žinių apie savo organizmą, neturi pagrindinių metodinių žinių apie fizinio krūvio reguliavimą ir kūno kultūros priemonių parinkimą.

ENSelf-training as a continuation of training and the highest level of self-sufficiency requires not only a certain preparation, but also strong motivation, since the very persons set goals for themselves and achieve them by themselves. The article aims to examine the motivation value sphere of physical culture of first-year female students and to determine the level of preparation for self-sufficient physical activities as pre-conditions for their physical self-training. The research aims to describe female students’ attitude towards physical culture and to reveal motives for physical activity, skills and habits of physical self-training. 522 first-year female students from Vilnius Pedagogical University took part in the research. It indicates that the attitude of these students towards physical culture is positive and does not differ in separate faculties. Only a small percentage of respondents, however, regularly attend sports or dance classes, or regularly do sport on their own. Students correctly understand the significance of physical culture and physical activity for their health and the perfection of their personality, yet have an insufficient need for physical self-training and lack skills necessary for this. Girls admit that their goal to feel good and be healthy is the prime motive for physical activity. Only one in three first-year female students is satisfied with her physical condition. The research shows quite a strong link between favourite sports and assessment of one’s capabilities in those sports. This means that girls like what they are good at. The research suggests that the majority of these students lack a rudimentary knowledge of their body and a basic methodical knowledge of regulation of physical load and of the choice of physical culture means.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30904
Updated:
2018-12-17 10:45:12
Metrics:
Views: 11    Downloads: 4
Export: