Knygos nuosavybės ženklas kaip knygos bibliofilinės vertės rodiklis (Kazio Varnelio bibliotekos pagrindu)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Knygos nuosavybės ženklas kaip knygos bibliofilinės vertės rodiklis (Kazio Varnelio bibliotekos pagrindu)
Alternative Title:
Book ownership marks as an indicator of the bibliophilic value of a book (on the basis of Kazys Varnelis’ library)
In the Journal:
Knygotyra. 2004, t. 42, p. 9-24
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami knygos nuosavybės ženklai lietuvių knygotyrinėje literatūroje dar nenagrinėtu aspektu: kaip jie išryškina knygos bibliofilinę vertę. Aiškinamasi, kas lemia (formuoja) knygos bibliofilinę vertę ir kiek toji vertė priklauso nuo knygos proveniencijos (knygos kilmės, paliudytos knygos nuosavybės ženklų: rankraštinių įrašų, antspaudų, ekslibrisų, superekslibrisų). Tyrimui pasirinkta garsaus kolekcininko ir bibliofilo Kazio Varnelio asmeninės bibliotekos knygos nuosavybės ženklų bazė. Joje gausu lituanistinių bei Vakarų Europos ir JAV knygos ženklų. Bibliofilinės vertės aspektu kaip pavyzdys nagrinėjamas prabangiame bibliofiliniame leidinyje (Neuer Testament. Berlin, 1879) esantis rankraštinis Prūsijos kaizerio Friedricho Wilhelmo IV dedikacinis įrašas sūnėnui. Knygos priklausymas karališkai šeimai, paliudytas dedikaciniu rankraštiniu įrašu, padidina finansinę šios knygos išraišką ir suteikia šiai knygai esminės – bibliofilinės – vertės. K. Varnelio bibliotekos egzempliorius su garsaus prancūzų bibliofilo De Thou (1553–1617) superekslibrisu, aprašytas ir reprodukuotas istorinėje G.A.F. Bogengo studijoje „Die Grossen Bibliophile”, atsidūręs K. Varnelio bibliotekoje, įgauna individualios bibliofilinės vertės. Taigi konkretaus nuosavybės ženklo funkcionavimas knygos kultūroje tiesiogiai lemia vienos ar kitos knygos bibliofilinę vertę. Knygos nuosavybės ženklai, paliudydami buvusių knygos savininkų ryšį su dabartiniais savininkais, suteikia knygai individualaus dvasingumo. Jie – tiesioginiai istorijos liudininkai, tarpininkai tarp praeities ir dabarties. Tai bibliofilui labai svarbu. Bibliofilo emocinis santykis su knyga yra pagrindas mėginant suvokti bibliofilijos psichologines nuostatas bei apibrėžti bibliofilijos esmę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bibliofilijos istorija; Asmeninių bibliotekų istorija; Knygos nuosavybės ženklų istorija; Lietuvos knygos veikėjai.

ENThis article looks at a previously unstudied aspect of book ownership insignia: as indicators of a book’s bibliophilic value. What determines a book’s bibliophilic value is its origin (with evidence in the form of ownership insignia: handwritten inscriptions, stamps, bookplates, super bookplates). For this research, the corpus of ownership insignia in the books of the personal library of the famous collector and bibliophile Kazys Varnelis were chosen. This is a rich store of Lithuanian, Western European and US book insignia. An example of insignia of bibliophilic value is a handwritten dedication by Friedrich Wilhelm IV (Kaiser of Prussia) to his nephew in a luxurious bibliophilic publication of the New Testament (Berlin, 1879). This increases this book’s financial value and gives it some inherent bibliophilic value. Another example is a book in K. Varnelis’ library with a super bookplate of French bibliophile De Thou (1553–1617), which was described and reproduced in G.A.F. Bogeng’s historic study „Die Grossen Bibliophile”. Therefore, it is seen that the presence of specific book insignia may serve to enhance the bibliophilic value of a book. Book insignia that bear witness to previous ownership also links the previous owners to the present owner(s), thereby giving the book some individual, almost spritual value. These books are witnesses of history, a link between the past and the present. This is very important for bibliophiles. A bibliophile’s emotional relationship with a book is essential to understanding the bibliophile’s state of mind and defining his essence.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7501
Updated:
2018-12-20 23:01:07
Metrics:
Views: 38    Downloads: 5
Export: