Balt round pendants - transformations between the Nemunas and Daugava Rivers during the Roman Period

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Balt round pendants - transformations between the Nemunas and Daugava Rivers during the Roman Period
In the Book:
Bałtowie i ich sąsiedzi. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne, 2009. P. 245-260. (Seminarium bałtyjskie ; t. 2)
Keywords:
LT
Apskriti ažūriniai kabučiai; Apskriti gintariniai kabučiai; Apskriti kabučiai; Archeologinės kultūros; Baltai; Baltų kultūros; Barbaricum; Gintaras; Kultūrinės sąveikos; Metalas; Monetos pavidalo kabučiai; Romėniškaisis laikotarpis; Senasis geležies amžius.
EN
Amber; Archaeological cultures; Balt cultures; Balts; Barbaricum; Coin-shaped pendants; Cultural interactions; Metal; Roman Period; Round amber pendants; Round openwork pendants; Round pendants.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra analizuojamos baltiškų apskritų kabučių transformacijos tarp Nemuno ir Dauguvos upių romėniškuoju periodu. Daugybė skirtingų formų kabučių, sukomponuotų į vėrinius, buvo vienas charakteringiausių baltų kultūros bruožų, ypač tų žmonių, kurie buvo įsikūrę tarp Nemuno ir Dauguvos upių. Šis darbas yra labai susijęs su Marian Kaczyński tyrimais. Audronės Bliujienės straipsnis yra skiriamas būtent šio mokslininko garbei ir atminimui. Metaliniai arba gintariniai kabučiai buvo jungiami į vėrinius su stiklu, gintaru, bronza, spalvotais ir monochrominiais stiklo karoliais, kaip ir su bronzinėmis įvijomis. Įvairios ornamentų kompozicijos buvo ypatingas moterų ir vaikų aprangos akcentas. Skirtingai sukomponuoti vėriniai atspindėdavo asmens išskirtinumą, socialinį statusą ir amžių. Vakarų baltai kaip ir kitos tautos, gyvenančios neaprėpiamame barbarikume, gamindamos papuošalus, mėgdžiojo romėnų medalionus. Vis dėlto romėnų monetų ir kitų vertingų bei unikalių atvežtų daiktų kiekis buvo palyginti negausus regione tarp Nemuno ir Dauguvos upių. Žinoma tik nedaug monetų su skyle pavyzdžių, rastų dabartinės Lietuvos teritorijoje, t. y. Stragnuose, Šernuose (Klaipėdos r.), Rūdaičiuose I (Kretingos r.), Juodkrantėje (Kuršių nerijoje) ir Naukaimyje–Gabrieliškėse (Raseinių r.). Straipsnyje analizuojama apskritų ažūrinių kabučių, apskritų gintarinių kabučių ir kitų kabučių paplitimas, dėvėsena bei charakteringi bruožai. Straipsnis gausiai iliustruotas minėtų kabučių nuotraukomis ir piešiniais.

ENThe article analyses the transformations of the round Baltic pendants in the place between Nemunas ir Dauguva rivers during the Roman period. A lot of pendants of different forms composed in necklaces were a characteristic feature of the Baltic culture, especially of those people who lived between Nemunas ir Dauguva rivers. It is closely related to the research of Marian Kaczyński. The article of Audronė Bliujienė is inscribed to an honour of this scientist. Metal or amber pendants were composed with glass, amber, bronze, multicolour and monochrome glass beads and bronze spirals. Various compositions of ornaments were a specific feature of children and women clothing. Different compositions of necklaces reflected the personality, social status and age. The Western Balts as other nations that lived in the immense heathenism used to make jewellery and replicate Roman medallions. However, the amount of Roman coins and other valuable and unique items brought to the region between Nemunas ir Dauguva rivers was not big. Only a few examples of coins with a hole in the middle were found in the present-day territory of Lithuania, i.e. Stragnai, Šernai (Klaipėda district), Rūdaičiai I (Kretinga district), Juodkrantė (Kuršių nerija) and Naukaimis–Gabrieliškės (Raseiniai district). The article analyses the spread, wear and features of round openwork pendants, round amber pendants and other pendants. The article contains many illustrations and drawings of the mentioned pendants.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31998
Updated:
2014-06-25 20:29:00
Metrics:
Views: 10
Export: